Vietnam Airlines - Thứ 5 Rực Rỡ
Vietnam Airlines - Thứ 5 Rực Rỡ

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

777.000 VND/chiều

Thời gian khởi hành:
Từ 12/03/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Đà Nẵng

333.000 VND/chiều

Thời gian khởi hành:
Từ 12/03/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Huế

333.000 VND/chiều

Thời gian khởi hành:
Từ 12/03/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Chu Lai

222.000 VND/chiều

Thời gian khởi hành:
Từ 12/03/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Vinh

333.000 VND/chiều

Thời gian khởi hành:
Từ 12/03/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

333.000 VND/chiều

Thời gian khởi hành:
Từ 12/03/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Buôn Mê Thuột

222.000 VND/chiều

Thời gian khởi hành:
Từ 12/03/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Đồng Hới

333.000 VND/chiều

Thời gian khởi hành:
Từ 12/03/2020

Số lượng: 100

Đà Nẵng

Buôn Mê Thuột

444.000 VND/chiều

Thời gian khởi hành:
Từ 12/03/2020

Số lượng: 100

Đà Nẵng

Đà Lạt

222.000 VND/chiều

Thời gian khởi hành:
Từ 12/03/2020

Số lượng: 100

Đà Nẵng

Cần Thơ

333.000 VND/chiều

Thời gian khởi hành:
Từ 12/03/2020

Số lượng: 100

Đà Nẵng

Hải Phòng

333.000 VND/chiều

Thời gian khởi hành:
Từ 12/03/2020

Số lượng: 100

Đà Nẵng

Nha Trang

333.000 VND/chiều

Thời gian khởi hành:
Từ 12/03/2020

Số lượng: 100