Vietnam Airlines - Thứ 5 Rực Rỡ

Hà Nội

Phú Quốc

189.000₫/chiều
(659.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Cần Thơ

289.000₫/chiều
(759.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Đà Lạt

189.000₫/chiều
(659.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Nha Trang

189.000₫/chiều
(659.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Pleiku

189.000₫/chiều
(659.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Cần Thơ

289.000₫/chiều
(759.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

89.000₫/chiều
(559.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Tuy Hoà

89.000₫/chiều
(559.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Lạt

59.000₫/chiều
(529.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Đồng Hới

89.000₫/chiều
(559.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội

189.000₫/chiều
(659.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Nha Trang

89.000₫/chiều
(559.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Phú Quốc

59.000₫/chiều
(529.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Thanh Hóa

189.000₫/chiều
(659.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Vinh

189.000₫/chiều
(659.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Huế

189.000₫/chiều
(659.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 19/11/2020

Số lượng: 100

>