Vietnam Airlines - Thứ 5 Rực Rỡ

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

199.000₫/chiều
(689.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Cần Thơ

289.000₫/chiều
(788.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Đà Lạt

189.000₫/chiều
(678.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Nha Trang

189.000₫/chiều
(678.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Pleiku

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Hà Nội

Cần Thơ

289.000₫/chiều
(788.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Tuy Hoà

189.000₫/chiều
(678.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Lạt

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Đồng Hới

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Hải Phòng

189.000₫/chiều
(678.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Nha Trang

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Phú Quốc

89.000₫/chiều
(568.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Thanh Hóa

189.000₫/chiều
(678.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Vinh

189.000₫/chiều
(678.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100

Tp. Hồ Chí Minh

Huế

189.000₫/chiều
(678.000₫/chiều đã gồm thuế phí)

Thời gian khởi hành:
Từ 17/09/2020

Số lượng: 100