Quan Hệ Cổ Đông

Giới Thiệu Sơ Lược 

Giới thiệu

Giữ vai trò chủ lực trong giao thông hàng không Việt Nam, trải qua hơn 20 năm không ngừng phát triển, Vietnam Airlines đã khẳng định vị thế là một Hãng hàng không quốc gia có quy mô hoạt động toàn cầu và có tầm cỡ tại khu vực. Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt lớn của Vietnam Airlines khi chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, qua đó mối quan hệ gắn bó với các cổ đông được thể hiện mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các cổ đông, minh bạch công khai thông tin, duy trì và nâng cao các kênh đối thoại mở với cổ đông, tổ chức hoạt động kinh doanh an toàn, chất lượng và có hiệu quả trên cơ sở cân đối hài hòa lợi ích của cổ đông với việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước.

Thông Tin Dành Cho Cổ Đông

Công bố thông tin

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của TCTHK (26/03/2018)

- CBTT thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (03/10/2016)

- CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 5) (13/07/2016)

- CBTT về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn (13/07/2016)

- CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC giai đoạn 2016-2018 (13/07/2016)

- CBTT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (11/07/2016)

- CBTT về kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ cho ANA Holdings Inc,. (08/07/2016)

- CBTT về báo cáo thường niên 2016 (01/07/2016)

- CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (23/06/2016)

- CBTT thay đổi Lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (10/06/2016)

- CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (08/6/2016)

- CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 (24/05/2016)

Danh mục tài liệu

- CBTT về tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016               

Danh mục tài liệu

- CBTT về việc Người được ủy quyền thực hiện CBTT của Tổng công ty HKVN – CTCP

Danh mục tài liệu

- CBTT về thông qua Nghị quyết Đại hội đông cổ đông về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Danh mục tài liệu

- CBTT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016

Tổng công ty Hàng không Việt Nam xin gửi tới các Quý cổ đông tài liệu xin ý kiển cổ đông bằng văn bản chủ trương Tổng công ty HKVN-CTCP bán tiếp 02 tàu bay B777 sở hữu và chủ trương thực hiện phương án bán và thuê lại (sale and lease back) 03 tàu bay A350 sở hữu có lịch giao năm 2016-2017.

Danh mục tài liệu

- CBTT về việc trở thành công ty đại chúng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo:
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo văn bản số 4275/UBCK – QLPH ngày 08/07/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Tổng công ty xin trân trọng thông báo tới các cổ đông về việc trở thành công ty ty đại chúng như sau:

Tên công ty:
Tên viết bằng tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 
Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Tên viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM AIRLINES JSC
Tên viết tắt: VIETNAM AIRLINES

Địa chỉ trụ sở: Số 200, phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:      (84.4) 38272289     Fax:  (84.4) 38722375
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 01/04/2015.
Website: http://www.vietnamairlines.com
Vốn điều lệ: 11.198.648.400.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hành khách hàng không; Vận tải hàng hóa hàng không (Ngành, nghề kinh doanh chi tiết tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01/4/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp).

Tài liệu đính kèm

ANA Holdings Inc. hoàn tất giao dịch, chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2016 – Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo: Ngày 1/7/2016, Tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản - ANA Holdings Inc. (Tập đoàn ANA) đã chuyển tiền mua cổ phần, hoàn tất giao dịch để nắm giữ 8,771% cổ phần và chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành trao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho Ông Ono Munetaka - Giám đốc bộ phận đầu tư chiến lược khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - đại diện ANA Holdings Inc.

Vietnam Airlines dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 trước ngày 30/9/2016 để thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT từ ANA Holdings Inc., sửa đổi Điều lệ Tổng công ty và phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Việc Tập đoàn ANA chính thức trở thành cổ đông có ý nghĩa lớn đối với quá trình phát triển dài hạn của Vietnam Airlines. Hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực cũng như có sự tham gia điều hành của tập đoàn hàng không hàng đầu thế giới sẽ tạo nền tảng để Vietnam Airlines triển khai chương trình đổi mới đội tàu bay bằng những dòng máy bay thế hệ mới nhất, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và hoạt động hiệu quả hơn.

Sau khi hoàn thành giao dịch bán cổ phần cho Tập đoàn ANA, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư tài chính để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ của cổ đông Nhà nước còn 75%, hướng tới giảm tiếp xuống 65% vốn điều lệ theo định hướng tái cơ cấu của Tổng công ty.

Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Vietnam Airlines.

Thông tin chi tiết như sau: 

+ Thời gian : Từ 07h00 Thứ Hai - Ngày 23 tháng 5 năm 2016.  
+ Địa điểm : Khách sạn Sheraton Hà Nội, Nghi Tàm, Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội 
+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28 tháng 4 năm 2016
+ Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản;
 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016;
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch 2016;
 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 9 tháng cuối năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận 9 tháng cuối năm 2015;
 5. Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch 2016;
 6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2018;
 7. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT để thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm (nhiệm kỳ 2015-2020)

+ Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

 1. Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
 2. Chương trình Đại hội
 3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
 4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
 5. Giấy xác nhận tham dự họp
 6. Giấy ủy quyền
 7. Đơn ứng cử kèm mẫu sơ yếu lý lịch
 8. Đơn đề cử thành viên HĐQT
 9. Bản tham gia ý kiến Đại hội
 10. Tờ trình tổng hợp kèm theo các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua
 11. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
 12. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016

Tổng công ty Hàng không Việt Nam xin gửi tới các Quý cổ đông tài liệu xin ý kiển cổ đông bằng văn bản chủ trương Tổng công ty HKVN-CTCP bán tiếp 02 tàu bay B777 sở hữu và chủ trương thực hiện phương án bán và thuê lại (sale and lease back) 03 tàu bay A350 sở hữu có lịch giao năm 2016-2017.

Danh mục tài liệu

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 2015

Tổng công ty Hàng không Việt Nam xin gửi tới các Quý cổ đông tài liệu trình bày và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.

Danh mục tài liệu

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty HKVN – CTCP

 • Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty HKVN – CTCP
 • Định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2018 của Tổng công ty HKVN – CTCP
 • Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
 • Ngân sách, tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2015
 • Bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty HKVN – CTCP

Báo Cáo Thường Niên

Báo Cáo Tài Chính

Quản Trị Công Ty

Liên Hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ / IR CONTACT

BỘ PHẬN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Số 200 phố Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội

Email: nhadautu@vietnamairlines.com