Số thẻ Bông Sen Vàng bao gồm 10 chữ số bắt đầu bằng số '9'. Quý hội viên có thể nhập 4 chữ số, tối đa 9 chữ số liên tiếp.
Ví dụ: Nếu Quý hội viên muốn chọn số 6688 thì hệ thống sẽ hiển thị số thẻ sẽ có sẵn với định dạng 9xxxxx66 88
Nếu chọn số 4567 4567 thì hệ thống sẽ hiển thị các số thẻ có sẵn với định dạng 9x4567 4567

Các mức giá bằng tiền đồng Việt Nam (VND) và chưa bao gồm thuế VAT

Danh sách số thẻ VIP/Thẻ đẹp

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Tôi có thể mua số thẻ Bông Sen Vàng đẹp (Số thẻ đẹp) ở đâu?
Số thẻ Bông Sen Vàng đẹp được bán ra với mức giá nào?
Tài khoản Bông Sen Vàng hiện tại có bị ảnh hưởng nếu tôi chuyển sang số đẹp?
Tôi chưa đăng ký hội viên Bông Sen Vàng, vậy có được mua số đẹp?
Tôi có thể mua số thẻ đẹp để tặng người thân?
Làm thế nào để thanh toán khi tôi đã chọn được số thẻ ưng ý?