Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Bangkok

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

133 USD

MUA VÉ

Singapore

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

159 USD

MUA VÉ

Cao Hùng

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

196 USD

MUA VÉ

Tokyo

Hạng thương gia

Mua vé trước 15/06/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

1.164 USD

MUA VÉ

Luân Đôn

Hạng thương gia

Mua vé trước 30/06/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

2.791 USD

MUA VÉ

Frankfurt

Hạng phổ thông

Mua vé trước 15/06/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

879 USD

MUA VÉ

Melbourne

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

542 USD

MUA VÉ

Sydney

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

554 USD

MUA VÉ

Hà Nội

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

1.329.000 VND

MUA VÉ

Đà Nẵng

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

819.000 VND

MUA VÉ

Nha Trang

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

709.000 VND

MUA VÉ

Phú Quốc

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

819.000 VND

MUA VÉ

Thay đổi đăng ký

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)