Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Singapore

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

173 USD

MUA VÉ

Kuala Lumpur

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

109 USD

MUA VÉ

Đài Bắc

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

241 USD

MUA VÉ

Seoul

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/10/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

390 USD

MUA VÉ

Sydney

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/10/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

659 USD

MUA VÉ

Moscow

Hạng thương gia

Mua vé trước 31/12/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

1.736 USD

MUA VÉ

Frankfurt

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

883 USD

MUA VÉ

Luân Đôn

Hạng phổ thông đặc biệt

Mua vé trước 31/12/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

1.446 USD

MUA VÉ

Tp. Hồ Chí Minh

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/10/2019

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

899.000 VND

MUA VÉ

Đà Nẵng

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

719.000 VND

MUA VÉ

Nha Trang

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

899.000 VND

MUA VÉ

Phú Quốc

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

1.009.000 VND

MUA VÉ

Đăng ký E-Newsletter

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)