Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Bangkok

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

133 USD

MUA VÉ

Singapore

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/03/2020

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

159 USD

MUA VÉ

Seoul

Hạng phổ thông

Mua vé trước 01/08/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

355 USD

MUA VÉ

Cao Hùng

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

196 USD

MUA VÉ

Luân Đôn

Hạng phổ thông đặc biệt

Mua vé trước 31/12/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

1.441 USD

MUA VÉ

Osaka

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/07/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

508 USD

MUA VÉ

Melbourne

Hạng phổ thông đặc biệt

Mua vé trước 31/12/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

1.192 USD

MUA VÉ

Sydney

Hạng phổ thông đặc biệt

Mua vé trước 31/12/2019

Giá khứ hồi (gồm thuế, phí) từ

1.204 USD

MUA VÉ

Hà Nội

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

1.329.000 VND

MUA VÉ

Đà Nẵng

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

819.000 VND

MUA VÉ

Nha Trang

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

709.000 VND

MUA VÉ

Phú Quốc

Hạng phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Giá một chiều (gồm thuế, phí) từ

819.000 VND

MUA VÉ

Đăng ký E-Newsletter

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)