Chính sách giảm giá áp dụng cho người khuyết tật

Vietnam Airlines áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá dành cho người khuyết tật tại thị trường Việt Nam, chi tiết như sau:

 • Đối tượng: Hành khách Việt Nam là người khuyết tật nặng/ đặc biệt nặng
 • Phạm vi áp dụng: Áp dụng trên các biểu giá thường niên, biểu giá ưu đãi dành cho các hành trình nội địa Việt Nam.
 • Mức giá áp dụng:
  • Đối với người lớn: 85% giá của hạng đặt chỗ M, S, K, L, Q
  • Đối với trẻ em: 64% giá của hạng đặt chỗ M, S, K, L, Q
  • Đối với trẻ nhỏ: 8% giá của hạng đặt chỗ M, S, K, L, Q
 • Điều kiện áp dụng:
  • Chính sách chỉ áp dụng tại các phòng vé chính thức của Vietnam Airlines.
  • Khách cần xuất trình giấy tờ sau để được áp dụng chính sách: Giấy xác nhận khuyết tật được chủ tịch UBND xã/ phường/quận/ huyện/thành phố.. cấp theo quy định tại thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLDTBXH-BYT-BGĐT ngày 28/12/2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.