Chính sách giảm giá áp dụng cho người cao tuổi

Vietnam Airlines áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá dành cho người cao tuổi tại thị trường Việt Nam, chi tiết như sau:

  • Đối tượng: Hành khách Việt Nam 60 tuổi trở lên.
  • Phạm vi áp dụng: Áp dụng trên các biểu giá thường niên, biểu giá ưu đãi dành cho các hành trình nội địa Việt Nam.
  • Mức giá áp dụng: Đối với người lớn: 85% giá của hạng đặt chỗ M/S/K/L/Q/N/R/T
  • Điều kiện áp dụng:
    • Chính sách chỉ áp dụng tại các phòng vé chính thức của Vietnam Airlines.
    • Khách cần xuất trình giấy tờ tùy thân.