Vali/túi thông minh

Vali/túi gắn pin lithium với thiết kế pin có thể tháo rời (công suất pin tối đa 180 Wh) 

  • Được chấp nhận vận chuyển trong hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi;
  • Nếu vận chuyển trong hành lý ký gửi, hành khách tháo rời pin khỏi thiết bị và pin phải được vận chuyển theo hành lý xách tay.

Vali/túi gắn pin lithium với thiết kế pin không thể tháo rời khỏi thiết bị

  • Pin chứa nhiều hơn 0.3g lithinum kim loại hoặc công suất trên 2,7 Wh: không được chấp nhận vận chuyển;
  • Pin chứa ít hơn 0.3g lithinum kim loại hoặc công suất dưới 2,7 Wh: 
    1. ○ Được chấp nhận vận chuyển trong hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi;
      ○ Nếu vận chuyển trong hành lý ký gửi, thiết bị phải được tắt hoàn toàn.