Hành lý là tro, hài cốt hoặc thi thể

Thi thể không được vận chuyển theo hành lý xách tay và ký gửi và chỉ được vận chuyển theo đường hàng hóa.

Hài cốt dưới dạng tro được vận chuyển dưới dạng hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi nếu có giấy phép kiểm dịch của cơ quan y tế cấp tỉnh hoặc thành phố.

Hài cốt dưới dạng xương chỉ được vận chuyển theo hành lý ký gửi với điều kiện:

  • Hài cốt phải có giấy phép kiểm dịch của cơ quan y tế cấp tỉnh hoặc thành phố hoặc của các cơ quan có chức năng kiểm dịch.
  • Hài cốt phải được đóng gói kín theo đúng hướng dẫn của cơ quan kiểm dịch và phải được để bên trong hòm cứng, đảm bảo không bị rách vỡ, không tỏa mùi trong quá trình vận chuyển.

Lưu ý: Điều kiện này áp dụng cho hành trình có chặng bay của Vietnam Airlines. Trường hợp hành khách có nhiều chặng bay do nhiều hãng hàng không khác nhau vận chuyển, hành khách cần liên hệ trước và phải được sự xác nhận của các hãng hàng không và các quốc gia liên quan.