Pin Lithium

Các vật dụng chứa pin được vận chuyển trong hành lý xách tay và/hoặc hành lý ký gửi với điều kiện lượng Lithium trong Lithium metal hoặc công suất (Wh) đối với pin Lithium ion phải đáp ứng tiêu chuẩn nêu ở bảng dưới.

Pin tháo rời, pin sạc dự phòng chỉ được vận chuyển theo hành lý xách tay.

Công suất (Wh) đối với pin lithium ion; hoặc Trọng lượng lithium (g) trong pin lithium metal Cấu hình vận chuyển theo hành lý xách tay vận chuyển theo hành lý ký gửi

≤100 Wh hoặc ≤2g 
Sử dụng trong các thiết bị điện tử như điện thoại, máy ảnh, máy quay phim, laptop, đồng hồ, máy tính tiền, v.v.

Trong thiết bị
Cho phép

Cho phép (thiết bị phải tắt hoàn toàn)

Pin dự phòng
Cho phép
Không cho phép

>100Wh và ≤160Wh hoặc >2g và ≤8g
Sử dụng trong các thiết bị như thiết bị y tế cá nhân

Trong thiết bị

Cho phép

Cho phép
Pin dự phòng

Cho phép tối đa 2 pin

Không cho phép

>160Wh hoặc >8g 
Sử dụng trong các thiết bị như xe tự hành, xe đạp điện

Trong thiết bị
Không cho phép
Không cho phép
Pin dự phòng
Không cho phép Không cho phép

Lưu ý đối với pin dự phòng:

  • Mỗi pin được bảo vệ riêng và tắt hoàn toàn, tránh bị kích hoạt.
  • Tất cả pin và thiết bị được vận chuyển chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân.
  • Hành khách cần liên hệ Vietnam Airlines để kiểm tra chi tiết điều kiện vận chuyển pin.