Hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến

Để làm thủ tục trực truyến (check-in) trên website của Vietnam Airlines, hành khách thực hiện theo các bước dưới đây.

Bước 1: Hành khách truy cập website vietnamairlines.com, tại mục “Làm thủ tục”, sau khi nhập thông tin Mã đặt chỗ (PNR) và Họ, chọn “Làm thủ tục”.

Hướng dẫn làm thủ tục trên website 1.

Bước 2: Hành khách kiểm tra lại thông tin và nhấp chọn “Bắt đầu làm thủ tục”;

Bước 3: Hành khách kiểm tra thông tin trong mã đặt chỗ và bổ sung thông tin khách hàng thường xuyên hoặc tiến hành làm thủ tục bằng mã đặt chỗ khác (nếu muốn).

Bước 4: Xác nhận đồng ý với các quy định về hành lý hạn chế vận chuyển.

Hướng dẫn làm thủ tục trên website 4.

Bước 5: Chọn chỗ ngồi: Hành khách chọn chỗ ngồi trên sơ đồ. Sau khi chọn ghế ngồi mong muốn, nhấp “Xác nhận chỗ ngồi và nhận thẻ lên máy bay”.

Hướng dẫn làm thủ tục trên website 1.

Hướng dẫn làm thủ tục trên website 5.2.

Bước 6: Sau khi chọn chỗ ngồi, hành khách có thể mua dịch vụ bổ trợ theo nhu cầu sau đó nhấn "Xác nhận" và làm thủ tục thanh toán cho dịch vụ vừa được chọn.

Hướng dẫn làm thủ tục trên website 6.1.

Hướng dẫn làm thủ tục trên website 6.2.

Bước 7: Tại bước này, hành khách kiểm tra thông tin hành trình và lưu ý thời gian có mặt tại cửa lên máy bay. Để nhận thẻ lên máy bay, vui lòng nhấp vào “Xem thẻ lên máy bay” và chọn “Gửi thẻ lên máy bay”.

Hướng dẫn làm thủ tục trên website 6.1.

Hướng dẫn làm thủ tục trên website 6.2.

Tại cửa sổ “Chọn cách nhận thẻ lên máy bay”, hành khách lựa chọn nhận thẻ lên máy bay qua thư điện tử ở định dạng PDF hoặc dưới dạng thẻ Passbook (để sử dụng trong Wallet của iPhone hoặc iPad).

Hướng dẫn làm thủ tục trên website 6.3.