Bảo mật thông tin

Chính sách Bảo mật

Điều 1: Giới thiệu chung về Vietnam Airlines

Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines JSC) là hãng hàng không quốc gia Việt Nam được thành lập theo luật Việt Nam, có trụ sở tại số 200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Vietnam Airlines"). Năm 2016, Vietnam Airlines được Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không quốc tế SKYTRAX chứng nhận là Hãng hàng không 4 sao.

Điều 2: Cam kết của Vietnam Airlines về bảo vệ thông tin cá nhân

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, Vietnam Airlines cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật, đặc biệt là các quy định trong Đạo luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Liên minh Châu Âu (General Data Protection Regulation – sau đây gọi tắt là "GDPR"), và thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo dữ liệu Quý khách cung cấp được bảo mật và bảo vệ an toàn. Chính sách Bảo Mật Thông Tin công bố trên Website này giải thích lý do và cách thức Vietnam Airlines thu thập, ghi, thiết lập, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc sửa đổi, khôi phục, tra cứu, sử dụng, tiết lộ, đồng chỉnh hoặc kết hợp, hạn chế, xóa hoặc hủy thông tin cá nhân Quý khách cung cấp trong quá trình thực hiện hành trình, mua, sử dụng dịch vụ, truy cập Website, sử dụng ứng dụng Vietnam Airlines trên điện thoại hoặc tương tác với Vietnam Airlines. Chính sách Bảo Mật Thông Tin này cũng hướng dẫn Quý khách cách thức thực hiện các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.

Trong một số trường hợp, Vietnam Airlines đóng vai trò là đơn vị đồng kiểm soát dữ liệu cá nhân với các công ty khác như trường hợp khi Vietnam Airlines cung cấp dịch vụ hàng không hợp tác với các hãng hàng không khác (thông qua thỏa thuận chia sẻ mã code hoặc thỏa thuận liên chặng) hoặc khi cung cấp dịch vụ lữ hành hợp tác với các khách sạn. Đối với các hoạt động này, Vietnam Airlines và các đối tác cùng chịu trách nhiệm trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách. Vietnam Airlines và các đối tác đã tiến hành xác định trách nhiệm của từng bên trong việc tuân thủ các nghĩa vụ về bảo mật thông tin khi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến các hoạt động này. Theo đó, bất kỳ khi nào Quý khách muốn sử dụng quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình như quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, hạn chế, phản đối, di chuyển dữ liệu hoặc rút lại sự đồng ý, hoặc khi Quý khách có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, Quý khách có thể liên hệ Vietnam Airlines hoặc các đối tác của Vietnam Airlines. Vietnam Airlines và các đối tác sẽ hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo Quý khách có thể thực hiện các quyền của mình cũng như trả lời thắc mắc và giải quyết khiếu nại của Quý khách.

Cụ thể, Vietnam Airlines tuân thủ các nguyên tắc sau:

 1. Dữ liệu cá nhân của Quý khách được xử lý một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch, theo Điều 5.1 a) GDPR;
 2. Dữ liệu cá nhân của Quý khách được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu, theo Điều 5.1 b) GDPR;
 3. Dữ liệu cá nhân của Quý khách được lưu trữ một cách thích đáng, phù hợp và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích xử lý, theo Điều 5.1 c) GDPR;
 4. Dữ liệu cá nhân của Quý khách là chính xác, được cập nhật và các dữ liệu không chính xác liên quan đến mục đích xử lý sẽ được xóa hoặc sửa kịp thời, theo Điều 5.1 e) GDPR;
 5. Dữ liệu cá nhân của Quý khách được lưu giữ ở dạng thức cho phép nhận dạng đối tượng dữ liệu trong thời gian cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích xử lý dữ liệu, theo Điều 5.1 e) GDPR;
 6. Theo Điều 5.1 f) GDPR, Vietnam Airlines áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp nhằm đảm bảo tính an toàn của dữ liệu cá nhân ở mức thích hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp dữ liệu cá nhân và sự phá hủy, mất, thiệt hại ngoài ý muốn.

Ngoài ra, Vietnam Airlines đảm bảo rằng các nhà thầu phụ (nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp khác, v.v…) cũng tuân thủ cùng mức bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các hợp đồng ký kết với Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines cam kết tuân thủ tất cả các nguyên tắc khác theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng đối với các hoạt động của Vietnam Airlines, đặc biệt là các nguyên tắc liên quan đến quyền của đối tượng dữ liệu và các nghĩa vụ về chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới.

Điều 3: Loại dữ liệu thu thập và xử lý

            1. Dữ liệu cơ bản

Khi Quý khách sử dụng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ có thể truy cập trên Website, ứng dụng điện thoại, chương trình Khách hàng thường xuyên (Bông Sen Vàng), trung tâm hỗ trợ khách hàng và đại lý phòng vé của Vietnam Airlines, Vietnam Airlines có thể thu thập và xử lý các loại thông tin cá nhân sau đây:

Tên, số hộ chiếu và các thông tin nhận dạng khác: tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc các thông tin nhận dạng cá nhân khác (ngày cấp và nơi cấp hộ chiếu), quốc tịch, ngôn ngữ;

Thông tin liên lạc và tài khoản cá nhân hoặc thông tin đăng ký: thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số fax; địa chỉ nhà, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử cá nhân, sở thích, thông tin khác liên quan đến các yêu cầu đặc biệt từ Quý khách;

Thông tin về thanh toán: thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực;

Thông tin về giữ chỗ, đặt vé và mua vé: thông tin liên quan đến giữ chỗ và đặt vé như chuyến bay, giá vé, ngày giữ chỗ hoặc đặt vé;

Hội viên các chương trình khách hàng thường xuyên như chương trình Bông Sen Vàng: thông tin đăng ký hội viên chương trình Bông Sen Vàng như số thẻ hội viên, số dặm bay hoặc số dư tiền thưởng quy đổi dặm, thưởng và ưu đãi, hạng thẻ và các thông tin khác liên quan đến tư cách hội viên của Quý khách.

Thông tin được thu thập khi Quý khách sử dụng Website, ứng dụng điện thoại và các phương tiện truyền thông khác của Vietnam Airlines: thông tin cá nhân được thu thập một cách tự động khi Khách hàng sử dụng Website của Vietnam Airlines như thông tin địa chỉ IP, cookies, mã đăng nhập ;

Trao đổi giữa Vietnam Airlines và Quý khách: trao đổi, tùy chọn giao tiếp (hủy đăng ký nhận bản tin, lựa chọn các thông tin liên quan đến đặt chỗ), đăng ký đặt câu hỏi, tham gia điều tra, nghiên cứu, khiếu nại hoặc trao đổi qua điện thoại;

Thông tin liên quan đến mạng xã hội: Tùy vào các cài đặt của mạng xã hội mà Quý khách sử dụng, Vietnam Airlines có thể nhận được thông tin từ các nhà cung cấp mạng xã hội của Quý khách. Ví dụ, khi Quý khách đăng ký các dịch vụ của Vietnam Airlines bằng tại khoản mạng xã hội, Vietnam Airlines có thể nhận được thông tin lý lịch của Quý khách trên mạng xã hội bao gồm thông tin liên lạc, sở thích và danh sách bạn bè của Quý khách.

            2. Dữ liệu nhạy cảm

Vietnam Airlines có thể thu thập thông tin về nguồn gốc, quan điểm chính trị, tôn giáo, tư tưởng được coi là các "dữ liệu cá nhân nhạy cảm" theo Điều 9 GDPR, luật Việt Nam và các luật khác áp dụng đối với Vietnam Airlines. Khi nhận được sự đồng ý của Quý khách, Vietnam Airlines có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ các loại dữ liệu nhạy cảm của Quý khách cho bên thứ ba với mục đích sử dụng được nêu ở Điều 5 dưới đây nhằm cung cấp hỗ trợ cho Quý

            3. Cookies và các công nghệ tương tự

Khi Quý khách sử dụng Website hoặc ứng dụng điện thoại của Vietnam Airlines, Vietnam Airlines thu thập thông tin của Quý khách thông qua cookies và các công nghệ tương tự. Để biết thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng đọc Chính sách Cookies của Vietnam Airlines trên Website hoặc ứng dụng điện thoại.

Điều 4: Phương pháp thu thập dữ liệu cá nhân

Vietnam Airlines thu thập các thông tin cá nhân nêu ở Điều 3 của Chính sách Bảo Mật Thông Tin này thông qua Website và các đại lý phòng vé khi Quý khách mua vé, đăng ký Chương trình Bông Sen Vàng, sử dụng một hoặc các ứng dụng của Vietnam Airlines trên điện thoại, tương tác với Vietnam Airlines qua mạng xã hội, khi Quý khách đăng ký nhận bản tin điện tử, đăng ký tham dự các sự kiện, cuộc thi có thưởng. Ngoài ra, Vietnam Airlines có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Quý khách từ các đơn vị thành viên, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ khác của Vietnam Airlines (nhân viên lữ hành, nhà cung cấp nền tảng, khách sạn, công ty cho thuê xe ô tô, v.v…) hay từ cơ quan hành chính công và các tổ chức chính phủ.

Điều 5: Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân Quý khách cung cấp được sử dụng chủ yếu để phục vụ lợi ích của Quý khách khi Quý khách thực hiện hành trình cùng Vietnam Airlines hoặc sử dụng các dịch vụ của Vietnam Airlines bao gồm chương trình Bông Sen Vàng, truy cập Website, ứng dụng điện thoại hay trao đổi với Vietnam Airlines. Do vậy, Vietnam Airlines thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách với các mục đích chính như sau:    

            1. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và cung cấp dịch vụ thích hợp tới Quý khách

Để quản lý và thực hiện hợp đồng vận chuyển và/hoặc lữ hành, Vietnam Airlines xử lý các thông tin nêu ở trên (Điều 3) bao gồm họ tên, số hộ chiếu và các thông tin nhận dạng khác để tiến hành xuất vé như thông tin liên lạc thu thập nhằm thông tin cho Quý khách về những thay đổi của chuyến bay.

Để thực hiện hợp đồng vận chuyển theo pháp luật quy định và cung cấp mức dịch vụ chăm sóc khách hàng phù hợp, Quý khách có thể lựa chọn việc cung cấp các thông tin nhạy cảm như thông tin về yêu cầu y tế đặc biệt, bữa ăn đặc biệt phục vụ trên tàu bay. Vietnam Airlines chỉ thu thập, xử lý các thông tin nhạy cảm này sau khi nhận được sự đồng ý của Quý khách và chỉ sử dụng nhằm thực hiện hợp đồng vận chuyển và cung cấp mức dịch vụ chăm sóc khách hàng phù hợp.

            2. Hội viên chương trình Bông Sen Vàng

Để tạo điều kiện thuận tiện cho chương trình Bông Sen Vàng, Vietnam Airlines sử dụng dữ liệu cá nhân nêu ở Điều 3.1 để (i) cập nhật thông tin cho hội viên về các chính sách và điều lệ mới của chương trình, (ii) gửi đến hội viên các chính sách ưu đãi và khuyến mãi mới, (iii) tiến hành và quản lý việc đặt chỗ và xuất vé cho khách hàng, (iv) liên hệ với hội viên nhằm giải quyết các yêu cầu từ hội viên, (v) cung cấp dịch vụ hội viên yêu cầu, (vi) quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin về các chuyến bay của hội viên để cung cấp các chính sách giá vé và dịch vụ phù hợp, (vii) tiếp nhận thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

           3. Đảm bảo an ninh và an toàn chuyến bay ở mức cao

Vietnam Airlines sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách để bảo vệ an toàn cho tất cả hành khách bằng cách (i) kiểm tra nhận dạng hành khách trước khi làm thủ tục lên tàu bay, (ii) duy trì danh sách hành khách bị Vietnam Airlines từ chối chuyên trở hoặc hạn chế việc vận chuyển do không tuân thủ các quy tắc an toàn, trật tự công cộng hay kỷ luật trên tàu bay hoặc trên mặt đất, (iii) chia sẻ thông tin nhận dạng và các thông tin về đặt chỗ, lữ hành của Quý khách với các nhà chức trách, tổ chức chính phủ nhằm mục đích kiểm soát biên giới, nhập cư, xâm nhập lãnh thổ, an ninh và chống khủng bố.

           4.  Thực hiện nghĩa vụ về kế toán, tài chính

Vietnam Airlines thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu của Quý khách cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thuế. Vietnam Airlines lưu trữ các dữ liệu này trong thời gian 10 năm theo quy định của pháp luật.

           5.  Chăm sóc khách hàng

Vietnam Airlines sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ chăm sóc khách hàng như sau: (i) tiếp nhận thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ Quý khách để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn, (ii) liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu từ khách hàng, (iii) thực hiện phân tích thống kê nhằm phát triển, hoàn thiện các dịch vụ và ưu đãi trên cơ sở thông tin cá nhân và yêu cầu của khách hàng, và (iv) hỗ trợ khách hàng nhanh hơn cũng như hoàn thiện nội dung, thiết kế Website và ứng dụng trên điện thoại của Vietnam Airlines, (v) thực hiện thăm dò về sự hài lòng của khách hàng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng, và (vi) giải quyết khiếu nại của khách hàng.

           6.  Liên hệ với Quý khách

Vietnam Airlines sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với Quý khách nhằm gửi đến Quý khách các thông tin về dịch vụ và chương trình khách hàng thường xuyên cũng như trả lời thắc mắc và giải quyết khiếu nại của Quý khách.

           7.  Tiếp thị trực tiếp

Vietnam Airlines có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho mục đích tiếp thị trực tiếp như (i) gửi đến Quý khách thông tin khuyến mãi và các ưu đãi mới nhất liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Vietnam Airlines, (ii) gửi đến Quý khách bản tin điện tử, tạp chí, khuyến mãi và các thông tin tiếp thị khác, (iii) phân tích chọn lọc các thông tin phù hợp với Quý khách, (iv) liên hệ để thông tin cho Quý khách về các chiến dịch tiếp thị nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của Quý khách, (v) gửi đến Quý khách các thông tin quảng cáo cá nhân hóa và ưu đãi đặc biệt về các sản phẩm và dịch vụ hàng không thông qua email xác nhận đặt chỗ, (vi) gửi đến Quý khách các ưu đãi chung mới nhất về sản phẩm, dịch vụ từ Vietnam Airlines và các đối tác.

Vietnam Airlines chỉ gửi thông báo tiếp thị trực tiếp nêu trên khi có sự chấp thuận trước của Quý khách (chọn tham gia).

Quý khách có thể không chấp thuận việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp nêu trên bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc liên hệ trực tiếp với Vietnam Airlines.

Điều 6: Cơ sở pháp lý về xử lý dữ liệu cá nhân

Vietnam Airlines xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách trên cơ sở (i) có sự đồng ý trước của Quý khách, (ii) thực hiện hợp đồng vận chuyển hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của đối tượng dữ liệu trước khi ký hợp đồng, (iii) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, hoặc (iv) thực hiện các quyền lợi hợp pháp của Vietnam Airlines.

Quý khách có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào theo quy định của Điều 9 dưới đây. Trong trường hợp này, Quý khách vui lòng lưu ý việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự đồng ý của Quý khách trước khi rút. Ngoài ra, khi Quý khách từ chối cung cấp hoặc cung cấp một cách không đầy đủ hay không chính xác các thông tin được yêu cầu nhằm thực hiện hợp đồng vận chuyển hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, Vietnam Airlines có thể sẽ không cung cấp cho Quý khách các dịch vụ đầy đủ và chất lượng theo yêu cầu. Khi Vietnam Airlines xử lý thông tin cá nhân của Quý khách nhằm thực hiện các quyền lợi hợp pháp của mình và của bên thứ ba, Vietnam Airlines đảm bảo tính cân bằng giữa các quyền lợi này và các quyền lợi hợp pháp của Quý khách. Trong trường hợp cần thiết, Vietnam Airlines sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tác động và ngăn chặn tác hại không chính đáng đối với Quý khách.

Điều 7: Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Vietnam Airlines sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân do Quý khách cung cấp trên hệ thống nội bộ của Vietnam Airlines trong quá trình cung cấp dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết hoặc cho đến khi Quý khách có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Điều 8: Cơ quan, đơn vị tiếp nhận dữ liệu cá nhân

           1.  Cơ quan, đơn vị tiếp nhận dữ liệu cá nhân

Vietnam Airlines có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, như các nhân viên của Vietnam Airlines được phép tiếp cận dữ liệu cá nhân, các đơn vị và công ty thành viên trong Tổng công ty Hàng không Việt Nam, đối tác kinh doanh (nhân viên đại lý, hãng hàng không thành viên SkyTeam, công ty cho thuê ô tô, khách sạn, công ty phát hành thẻ ngân hàng, v.v…), nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác dịch vụ lữ hành nhằm thực hiện hợp đồng dịch vụ (đặt vé và lữ hành, dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, chương trình khách hàng thường xuyên, phân tích thống kê, v.v…), nhằm thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của Vietnam Airlines (bảo đảm an ninh và an toàn bay, thông tin số lượng hành khách, v.v…), thực hiện các quyền lợi hợp pháp của Vietnam Airlines (tiếp thị trực tiếp từ Vietnam Airlines hoặc từ các đối tác của Vietnam Airlines, v.v…) và nhằm mục đích cung cấp cho Quý khách các dịch vụ tốt nhất.

Vietnam Airlines hoặc bất kỳ hãng hàng không nào khác đều có thể được các cơ quan công quyền có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin (cơ quan hải quan, di trú, cảnh sát, v.v…) chẳng hạn như để hoàn thành thủ tục nhập cảnh bắt buộc hoặc nhằm mục đích ngăn chặn, chống khủng bố và các hành vi phạm tội nghiêm trọng khác. Ngoài ra, căn cứ theo Nghị định 2016/681 ngày 27 tháng 4 năm 2016, Vietnam Airlines có thể được yêu cầu cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyển thông tin về đặt chỗ, thủ tục đăng ký và lên tàu bay của hành khách.

Vietnam Airlines sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc các bên thứ ba khác được nêu ở trên tham gia vào việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cá nhân hiểu rõ tầm quan trọng và tuân thủ Chính sách Bảo Mật Thông Tin này.

Việc cung cấp thông tin cá nhân cho các nhà thầu phụ sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng nhằm đảm bảo thông tin được bảo vệ ở mức phù hợp với Chính sách Bảo Mật Thông Tin này và pháp luật hiện hành.

           2.  Chuyển dữ liệu cá nhân sang quốc gia khác

Vietnam Airlines có thể chuyển dữ liệu cá nhân của Quý khách sang nước thứ ba nằm ngoài Liên minh Châu Âu, chủ yếu sang Việt Nam và Hoa Kỳ để xử lý và lưu trữ.

Trong trường hợp này, Vietnam Airlines đã xây dựng Quy tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp (Binding Corporate Rules), cam kết bảo vệ dữ liệu của Quý khách phù hợp với các quy tắc nghiêm ngặt nhất theo quy định tại Điều 47 GDPR theo đó các doanh nghiệp được phép xây dựng các quy tắc tương đương với quy tắc của GDPR và các các điều khoản hợp đồng mẫu của Liên minh Châu Âu.

Điều 9: Quyền của Quý khách đối với các dữ liệu được thu thập

1. Căn cứ vào luật hiện hành, Quý khách – chủ sở hữu dữ liệu cá nhân – có các quyền sau đây:

a.  Quyền truy cập

Quý khách có quyền yêu cầu Vietnam Airlines xác nhận, vào bất cứ lúc nào, rằng một số dữ liệu cá nhân của Quý khách được Vietnam Airlines xử lý, cũng như yêu cầu Vietnam Airlines cung cấp một số thông tin khác như loại dữ liệu được xử lý, mục đích xử lý và người nhận hoặc danh mục người nhận những dữ liệu đó.

b.  Quyền chỉnh sửa

Quý khách có quyền yêu cầu Vietnam Airlines chỉnh sửa các thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ liên quan đến Quý khách.

c.   Quyền xóa

Quý khách có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình được Vietnam Airlines lưu trữ trong các trường hợp được quy định bởi GDPR, ví dụ trường hợp dữ liệu cá nhân của Quý khách không còn cần thiết cho mục đích thu thập, xử lý ban đầu hay trường hợp dữ liệu cá nhân của Quý khách được xử lý một các bất hợp pháp.

d.   Quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân

Quý khách có quyền yêu cầu Vietnam Airlines giới hạn xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách mà không cần xóa các dữ liệu liên quan dựa trên các điều kiện quy định trong GDPR.

e.   Quyền di chuyển dữ liệu

Quý khách có quyền khôi phục lại một số dữ liệu của mình để sử dụng riêng hoặc để chuyển cho công ty/doanh nghiệp khác dựa trên các điều kiện quy định trong GDPR.

f.    Quyền phản đối

Quý khách có quyền phản đối bất cứ lúc nào việc Vietnam Airlines xử lý dữ liệu cá nhân của mình và sử dụng chúng cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

g.   Quyền rút lại sự đồng ý

Khi việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách được thực hiện dựa trên sự đồng ý trước của Quý khách, Quý khách có quyền rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hường đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý của Quý khách trước khi rút.

Trong trường hợp Quý khách rút lại sự đồng ý, Vietnam Airlines có thể sẽ không cung cấp cho Quý khách các dịch vụ đầy đủ và chất lượng như yêu cầu.

h.   Quyền khiếu nại

Quý khách có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp Vietnam Airlines vi phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là GDPR.

            2. Quý khách có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi thư qua đường bưu điện hoặc thư điện tử đến địa chỉ sau:

  Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines

  Ông Nguyễn Nam Tiến, Cán bộ bảo vệ dữ liệu

  Email: dpo@vietnamairlines.com

  Địa chỉ: số 200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

       Khi gửi yêu cầu, Quý khách vui lòng cung cấp các thông tin nhận dạng cần thiết (họ tên, địa chỉ email) cũng như bất kỳ thông tin cần thiết nào khác để xác nhận danh tính.

Điều 10: Thông tin cá nhân của trẻ em

Vietnam Airlines thu thập, chia sẻ và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi có quốc tịch Hàn Quốc khi nhận được sự cho phép của bố mẹ, người đại diện hợp pháp và/hoặc người bảo hộ của trẻ. Bố mẹ, người đại diện hợp pháp và/hoặc người bảo hộ của trẻ có thể yêu cầu được xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ hoặc sửa đổi hay rút lại sự đồng ý tại các đại lý phòng vé hay trên Website của Vietnam Airlines.

Đối với trẻ em tại một quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu dưới độ tuổi tối thiểu cho phép đưa ra đồng ý theo quy định hiện hành của mỗi quốc gia (13 tuổi ở Đan Mạch, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh, 14 tuổi ở Áo và Ý, 15 tuổi ở Cộng hòa Séc và Pháp, 16 tuổi ở Đức và Hà Lan), Vietnam Airlines thu thập thông tin sau khi được sự đồng ý hoặc cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ trẻ.

Đối với trẻ em mang các quốc tịch khác, Vietnam Airlines thu thập thông tin sau khi được sự đồng ý hoặc cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều 11: Các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân

Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân khỏi các nguy cơ do mất, trộm cắp, rò rỉ, làm giả hoặc bất cứ thiệt hại nào khác, nhân viên của Vietnam Airlines sử dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và thiết bị vật lý như sau:

1. Thông tin cá nhân quan trọng được lưu trữ và quản lý dưới chế độ bảo vệ bằng mật khẩu trong phạm vi truy cập hạn chế.

2. Hiểu rõ các rủi ro về tấn công mạng, khả năng và mức độ nghiêm trọng mà các thiệt hại có thể gây ra đối với quyền và tự do cá nhân, Vietnam Airlines cam kết: 

          a. bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng khỏi rò rỉ hoặc thiệt hại do tấn công mạng hoặc virus máy tính gây ra; 
          b. kiểm soát hệ thống truy cập treo và truy cập trái phép từ bên ngoài; 
          c. triển khai các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo mức bảo mật phù hợp với rủi ro bao gồm bút danh và mã hóa dữ liệu cá nhân;
          d. đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn, sẵn sàng và phục hồi hiện tại của hệ thống và dịch vụ xử lý thông tin;
          e. khôi phục tính sẵn sàng và quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân một cách kịp thời trong trường hợp có sự cố vật lý hay kỹ thuật;
          f. đảm bảo quy trình thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm đảm bảo an ninh cho việc xử lý thông tin;
          g. xây dựng bộ phận chuyên biệt dành riêng cho việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Điều 12: Trao đổi với khách hàng và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về vi phạm dữ liệu cá nhân

1. Ngay khi phát hiện dữ liệu cá nhân của Quý khách bị vi phạm, Vietnam Airlines sẽ thông báo tới Quý khách và cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định trong GDPR. Việc thông báo này sẽ miêu tả bản chất vi phạm dữ liệu bằng ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản và bao gồm các thông tin sau:

          a. Tên và thông tin liên hệ của Cán bộ bảo vệ dữ liệu hoặc của bất kỳ điểm liên hệ nào mà Quý khách có thể yêu cầu thêm thông tin;
          b. Miêu tả những hậu quả có thể có từ vi phạm; 
         c. Miêu tả các biện pháp mà đơn vị kiểm soát dữ liệu đã triển khai hoặc đề xuất triển khai để giải quyết vi phạm bao gồm các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động bất lợi có  thể có trong phạm vi cần thiết.

       2. Vietnam Airlines có thể được miễn trách nhiệm thông báo tới Quý khách như quy định tại Điều 12.1 ở trên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

         a. Vietnam Airlines đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp đối với các dữ liệu bị vi phạm, đặc biệt là các vi phạm làm cho dữ liệu cá nhân không thể truy cập  được, ví dụ như dữ liệu cá nhân bị mã hóa. 
          b. Vietnam Airlines đã thực hiện tiếp các biện pháp để đảm bảo các vi phạm ở mức cao nêu ở Điều 12.1 sẽ không còn xảy ra trong tương lai.
         c. Việc thông báo đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không tương xứng. Trong trường hợp này, Vietnam Airlines sẽ thông báo trên các phương tiện truyền thông hoặc sử dụng các biện    pháp tương tự theo đó Quý khách vẫn được thông báo một cách hiệu quả.

Điều 13: Đơn vị kiểm soát dữ liệu và Cán bộ bảo vệ dữ liệu

Đơn vị kiểm soát dữ liệu là Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP, được thành lập theo luật Việt Nam, có trụ sở tại số 200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Tên: Tổng công ty Hàng không Việt Nam  - Vietnam Airlines

Email: dpo@vietnamairlines.com

Để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân cũng như quyền và tự do cá nhân của Quý khách, Vietnam Airlines đã bổ nhiệm hai Cán bộ bảo vệ dữ liệu:

Tên: Ông Nguyễn Nam Tiến

Địa chỉ: số 200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Email: dpo@vietnamairlines.com

Tên: Bà Phạm Ngọc Bình 

Địa chỉ: 51-53 đại lộ Champs Elysées, 75008 Paris, Pháp

Email: dpo@vietnamairlines.com

Điều 14: Thời gian có hiệu lực

Chính sách Bảo Mật Thông Tin này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, thay thế Chính sách Bảo Mật Thông Tin trước của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines đảm bảo việc Bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện một cách đầy đủ và cán bộ phụ trách bảo vệ dữ liệu tuân thủ Chính sách Bảo Mật Thông Tin này.

Vietnam Airlines bảo lưu quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này bất cứ khi nào cần thiết. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên Website của Vietnam Airlines cùng ngày cập nhật để Quý khách biết lần cập nhật cuối cùng.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này được cập nhật lần cuối ngày 25 tháng 5 năm 2018.