Loading...

Bảo mật thông tin

Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời với Điều kiện Sử dụng trang web của Vietnam Airlines và công bố cách thức mà Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Vietnam Airlines” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình, bao gồm các khách hàng thường xuyên của Vietnam Airlines (“Hội viên chương trình Bông sen vàng”), thành viên sử dụng wesite của Vietnam Airlines www.vietnamairlines.com (“Thành viên sử dụ