Đối tượng áp dụng

  • Tất cả hội viên Bông Sen Vàng có thể lấy vé thưởng cho bản thân. 
    • Bố mẹ đẻ/Bố mẹ nuôi/Người giám hộ được pháp luật công nhận (Chủ hộ của tài khoản gia đình) sẽ lấy thưởng cho các tài khoản của trẻ em dưới 16 tuổi.
  • Hội viên Triệu dặm, Bạch Kim, Vàng và Titan có thể lấy vé thưởng cho người trong Danh sách nhận thưởng.
  • Hội viên Triệu dặm, Bạch Kim, Vàng có thể lấy vé thưởng cho người ngoài Danh sách nhận thưởng và trừ thêm 20% so với mức dặm trừ thông thường.
  • Khi đổi dặm lấy vé thưởng, chấp nhận tối đa 6 hành khách/trên cùng một mã đặt chỗ (không tính trẻ sơ sinh).

Hành trình áp dụng

  • Trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác;
  • Hoặc chuyến bay liên danh do hãng khác khai thác có số hiệu từ VN*2000 đến VN*2999, từ VN*8000 đến VN*8999.

Để biết thêm chi tiết, Quý hội viên tham khảo Bảng quy đổi dặm theo hành trình tại đây


Thời gian xuất vé thưởng

Vé thưởng trên chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác cần được xuất tối thiểu 06 tiếng trước giờ khởi hành.


Thời hạn sử dụng vé thưởng

Vé thưởng có hiệu lực sử dụng trong 12 tháng kể từ ngày khởi hành chặng bay đầu tiên ghi trên vé.

Trong trường hợp không thể thực hiện chuyến bay, Quý hội viên nên chủ động yêu cầu hủy đặt chỗ để tránh phải trả thêm phí bỏ chỗ (phí Noshow). Phí Noshow áp dụng đối với hành khách bỏ chỗ mà không báo trước cho Vietnam Airlines; hoặc hành khách yêu cầu thay đổi đặt chỗ (đổi ngày/giờ, đổi hành trình, hủy chỗ, v.v.) trong vòng 03 tiếng trước giờ khởi hành. Mức phí No show áp dụng trên các chuyến bay nội địa Việt Nam như sau:

  • 500.000 VND/lần áp dụng tại Việt Nam;
  • 25 USD/lần áp dụng tại thị trường nước ngoài.

Lấy vé thưởng giai đoạn cao điểm

Quý hội viên đổi dặm lấy vé thưởng trong giai đoạn cao điểm với mức dặm trả thưởng cao hơn so với giai đoạn thông thường, vui lòng tham khảo chi tiết dưới đây:

Ngoài ra, Quý hội viên có thể sử dụng công cụ tra cứu dặm tích lũy để tính số dặm trả thưởng tương ứng với từng chặng bay.