Hành khách tham khảo mức phí dịch vụ Trẻ em đi một mình như sau:

Đối với vé xuất/đổi trước 06/03/2024:

  1. Hành trình nội địa: 2.000.000 VND;
  2. Trong khu vực A: 100 USD;
  3. Trong khu vực B, giữa A và B: 200 USD;
  4. Trong khu vực C, giữa A/B và C: 300 USD.

Đối với vé xuất/đổi từ 06/03/2024 đến 31/05/2024 và từ 01/08/2024:

  1. Hành trình giữa Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh: 1.200.000 VND;
  2. Hành trình nội địa khác: 1.000.000 VND;
  3. Trong khu vực A: 75 USD;
  4. Trong khu vực B, giữa A và B: 125 USD;
  5. Trong khu vực C, giữa A/B và C: 150 USD;
  6. Trong khu vực D, giữa A/B/C và D: 180 USD.

Đối với vé xuất/đổi trong giai đoạn cao điểm hè (từ 01/06 đến 31/07):

  1. Hành trình giữa Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh: 1.700.000 VND;
  2. Hành trình nội địa khác: 1.500.000 VND;
  3. Trong khu vực A: 100 USD; 
  4. Trong khu vực B, giữa A và B: 175 USD;
  5. Trong khu vực C, giữa A/B và C: 200 USD;
  6. Trong khu vực D, giữa A/B/C và D: 250 USD.

Khu vực A: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia, Myanmar, Hồng Kông và Đài Loan. 

Khu vực B: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, các nước thuộc châu Á khác (trừ khu vực A và Úc). 

Khu vực C: Pháp, Đức, Anh, Nga, Úc.

Khu vực D: Các nước thuộc Châu Mỹ.

Lưu ý: Chính sách thu phí dịch vụ trẻ em đi một mình chỉ áp dụng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác.