Tuyển dụng lao động Trung tâm Chuyển Đổi Số – Tổng công ty Hàng Không Việt Nam

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng năm 2022, Trung tâm Chuyển Đổi số - TCTHKVN thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động như sau:

I. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG

Tổng số 07 người, gồm:

STT

Chức danh

Số lượng

1. Chuyên viên phụ trách công tác CĐS

5

1.1

Chuyên viên Quản trị và phân tích dữ liệu.

2

1.2

Chuyên viên phát triển công nghệ số.

1

1.3

Chuyên viên Quản trị dự án và triển khai dự án & sáng kiến số.

2

2. Chuyên viên Quản trị CĐS và KHCN

2

2.1

Chuyên viên kế hoạch và chiến lược CĐS.

1

2.2

Chuyên viên Giám sát hiệu quả CĐS.

1

II. TIÊU CHUẨN

1. Yêu cầu chung
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên;
- Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 600 trở lên hoặc IELTS/TOEFL quy đổi tương đương;
- Độ tuổi lao động: Dưới 35 tuổi (tính tại thời điểm nhận hồ sơ);
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
- Có khả năng chủ động lập kế hoạch theo công việc được phân công;
- Có khả năng đề xuất được phương pháp thực hiện công việc đạt được hiệu quả cao.

2. Yêu cầu cụ thể 
2.1 Chuyên viên Quản trị phân tích dữ liệu
- Đáp ứng được các yêu cầu của công việc trong công tác xây dựng, ban hành, kiểm soát việc thực thi tiêu chuẩn, chính sách, quy định về quản lý dữ liệu của Tổng công ty;
- Có khả năng triển khai tất cả các khía cạnh của việc quản trị dữ liệu và chất lượng dữ liệu cho dữ liệu được chỉ định;
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học dữ liệu (Data Science); Phân tích dữ liệu (Data Analysis); CNTT; Khoa học máy tính; Toán.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu; quản trị dữ liệu; khai thác dữ liệu (Data mining); phân tích chuyên sâu (Advance Analytic); sử dụng công cụ lập báo cáo thông minh (Business Intelligence-BI).

2.2 Chuyên viên phát triển công nghệ số
- Đáp ứng được các yêu cầu của công việc trong công tác nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ số, cải tiến quy trình số;
- Chủ động trong việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến, dự án chuyển đổi số;
- Có khả năng tham gia triển khai các sáng kiến và dự án chuyển đổi số được phân công;
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT; Khoa học máy tính; điện tử viễn thông; Phân tích dữ liệu;
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị dự án công nghệ thông tin, Quản trị quy trình (BPM).

2.3 Chuyên viên Quản trị dự án và triển khai dự án & sáng kiến số.
- Đáp ứng được các yêu cầu của công việc trong công tác triển khai và vận hành các sáng kiến và dự án chuyển đổi số được phân công;
- Có khả năng trực tiếp điều hành hoạt động của dự án; phân tích tài chính cho dự án, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi của dự án cùng phương án triển khai dự án.
- Có khả năng tư vấn cho Lãnh đạo trong công tác phát triển nguồn lực chuyển đổi số;
- Tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh; CNTT; Khoa học máy tính; Quản trị dự án; kinh tế; tài chính; quản lý và khai thác hàng không;
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị dự án, Kinh doanh vận tải hàng không.

2.4 Chuyên viên kế hoạch và chiến lược chuyển đổi số
- Đáp ứng được các yêu cầu của công việc trong công tác xây dựng, triển khai kế hoạch và chiến lược chuyển đổi số;
- Có khả năng tư vấn cho Lãnh đạo trong việc đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số của TCT và hiệu quả triển khai các sáng kiến, dự án chuyển đổi số;
- Có khả năng tham gia xây dựng các chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật; các phương thức quản trị mới của Tổng công ty;
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thương mại; Kinh tế; CNTT, khoa học máy tính.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị dự án, lập kế hoạch.

2.5 Chuyên viên giám sát hiệu quả chuyển đổi số
- Đáp ứng được các yêu cầu của công việc trong công tác đôn đốc, giám sát triển khai các sáng kiến/ dự án chuyển đổi số;
- Có khả năng tư vấn cho Lãnh đạo trong việc tổ chức quản lý được sự thay đổi trong quá trình chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro dự án và quản trị sự thay đổi trong việc triển khai các dự án và sáng kiến chuyển đổi số;
- Tham gia xây dựng các chính sách, biện pháp phòng ngừa/ giảm thiểu rủi ro, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển đổi số;
- Có khả năng tổ chức thẩm định, đánh giá, lựa chọn các dự án, sáng kiến chuyển đổi số theo phân công;
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thương mại; Kinh tế; Tài chính, CNTT, khoa học máy tính;
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị dự án, lập kế hoạch

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Đơn xin dự tuyển;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- Tóm lược quá trình học tập, công tác;
- Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp) và Bảng điểm quá trình học tập;
- Bản sao kết quả kiểm tra tiếng Anh chính thức TOEIC (hoặc tương đương) theo Tiêu chuẩn;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp quận/huyện trở lên cấp;
- 02 ảnh 4x6.
Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, thí sinh mang theo bản gốc văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu.

IV. SƠ TUYỂN VÀ NHẬN HỒ SƠ
- Địa điểm: Trung tâm CĐS - TCT Hàng không Việt Nam - CTCP, Tòa nhà VN4, số 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.
- Thời gian: từ 20/5/2022 đến 31/5/2022 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).
- Điện thoại liên hệ: Ms. Hoàng Ngọc Bích - SĐT:0904306149 Máy lẻ 2872 - Email: bichhn@vietnamairlines.com.

V. LỊCH THI VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN: Dự kiến ngày 02/6/2022
1. Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ (Kiểm tra hồ sơ, tiêu chuẩn theo nội dung thông báo tuyển).
2. Vòng 2: Kiểm tra IQ và/hoặc Kiến thức chuyên môn.
3. Vòng 3: Phỏng vấn tổng hợp (dự kiến ngày 03/6/2022).