Mức giá hành lý tính cước tại sân bay

Kiện mua thêm tiêu chuẩn

Với kiện mua thêm tiêu chuẩn, hành khách có thể mua kiện không quá 23kg với tổng kích thước ba chiều không quá 158cm cho các hành trình nội địa và quốc tế. Mức giá dưới đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trên hành trình nội địa

Giá cước cho kiện mua thêm tiêu chuẩn trên hành trình nội địa Việt Nam được quy định như sau:

 • 600.000 VND cho chặng bay do Vietnam Airlines khai thác;
 • 350.000 VND cho chặng bay do Pacific Airlines khai thác. 

Trên hành trình quốc tế

  Từ/Đến
  Khu vực A Khu vực B Khu vực C Khu vực D
  Khu vực A 110 150 200 260
  Khu vực B 150 150 200 260
  Khu vực C 200 200 200 260
  Khu vực D 260 260 260 260

  Đồng tiền: USD

  Khu vực bao gồm các quốc gia sau:

  1. Khu vực A: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia, Myanmar, Hồng Kông và Ma Cao.
  2. Khu vực B: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, các nước thuộc châu Á và châu Úc khác (trừ khu vực A và Úc).
  3. Khu vực C: Pháp, Đức, Anh, Nga, Úc, các nước Châu Âu và Châu Phi khác.
  4. Khu vực D: Các nước thuộc Châu Mỹ.

Kiện quá kích thước chuẩn

Kiện hành lý quá kích thước chuẩn là kiện có tổng kích thước ba chiều từ 158cm đến 203cm. Mức giá dưới đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với vé xuất/đổi trước 01/03/2024, hành khách liên hệ phòng vé/đại lý của Vietnam Airlines để biết mức giá mua thêm kiện quá kích thước chuẩn trên các hành trình nội địa và quốc tế.

Đối với vé xuất/đổi từ 01/03/2024

Trên hành trình nội địa, mức giá mua thêm kiện quá kích thước chuẩn là 800.000 VND.

Trên hành trình quốc tế, mức giá mua thêm kiện quá kích thước chuẩn được quy định như sau:

Từ/Đến
Khu vực A Khu vực B Khu vực C Khu vực D
Khu vực A 110 150 200 260
Khu vực B 150
150 200 260
Khu vực C 200 200
200 260
Khu vực D 260 260 260 260

Đồng tiền: USD

Khu vực bao gồm các quốc gia sau:

 • Khu vực A: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia, Myanmar, Hồng Kông và Ma Cao.
 • Khu vực B: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, các nước thuộc châu Á và châu Úc khác (trừ khu vực A và Úc).
 • Khu vực C: Pháp, Đức, Anh, Nga, Úc, các nước Châu Âu và Châu Phi khác.
 • Khu vực D: Các nước thuộc Châu Mỹ.

Kiện quá trọng lượng chuẩn

Kiện hành lý quá trọng lượng chuẩn được tính từ 23kg đến 32kg. Mức giá dưới đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với vé xuất/đổi trước 01/03/2024, hành khách liên hệ phòng vé/đại lý của Vietnam Airlines để biết mức giá mua kiện quá trọng lượng chuẩn trên các hành trình nội địa và quốc tế.

Đối với vé xuất/đổi từ 01/03/2024

Trên hành trình nội địa, mức giá mua thêm kiện quá trọng lượng chuẩn là 800.000 VND.

Trên hành trình quốc tế, mức giá mua thêm kiện quá trọng lượng chuẩn được quy định như sau:

Từ/Đến
Khu vực A Khu vực B Khu vực C Khu vực D
Khu vực A 80 110 150 200
Khu vực B 110 110 150 200
Khu vực C 150 150 150 200
Khu vực D 200 200 200 200

Đồng tiền: USD

Khu vực bao gồm các quốc gia sau:

 • Khu vực A: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia, Myanmar, Hồng Kông và Ma Cao.
 • Khu vực B: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, các nước thuộc châu Á và châu Úc khác (trừ khu vực A và Úc).
 • Khu vực C: Pháp, Đức, Anh, Nga, Úc, các nước Châu Âu và Châu Phi khác.
 • Khu vực D: Các nước thuộc Châu Mỹ.