Đồ dùng cá nhân được đem lên máy bay miễn phí

Một ô che hoặc một ba toong (trừ loại có gậy, hoặc cán ô có đầu nhọn bịt kim loại)
Một quyển sách hoặc một tờ báo/tạp chí
Một áo khoác, một chăn hoặc một khăn quàng


Một thiết bị trợ giúp dành cho hành khách khuyết tật (nạng, gậy chống,
xe lăn gấp lại được và để vừa ngăn đựng hành lý) hoặc một thiết bị hỗ trợ
y tế.
Xe nôi/xe đẩy gấp lại được và để vừa ngăn đựng hành lý (*)

(*) Tùy vào khả năng chất xếp từng loại tàu bay, xe nôi có thể được vận chuyển theo hành lý ký gửi.