- Điều kiện giá vé và phí hoàn được hiển thị trong quá trình mua vé. Quý khách vui lòng đọc kỹ thông tin để biết điều kiện hoàn của vé. Trường hợp vé có điều kiện hoàn, Vietnam Airlines sẽ tiến hành hoàn ngay sau khi Quý khách gửi yêu cầu. Thông báo kết quả hoàn vé sẽ được gửi đến địa chỉ email Quý khách đã đăng ký.

- Đối với vé thanh toán sau tại các chi nhánh ngân hàng, cửa hàng tiện ích, Quý khách vui lòng thực hiện tại các phòng vé của Vietnam Airlines tại Việt Nam.