Kết hợp dặm và tiền để mua vé máy bay

Hội viên Bông Sen Vàng có thể kết hợp Dặm và Tiền để mua vé máy bay trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác (Số hiệu chuyến bay VN). 
Hội viên có thể sử dụng Dặm để thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị của vé nhưng không được thanh toán cho các khoản thuế, phí và phụ thu.
  • Số dặm tối thiểu sử dụng để mua vé là 2.500 dặm/1 khách/1 chặng bay. 
  • Vé mua kết hợp Dặm và Tiền được cộng dặm theo chính sách của Chương trình Bông Sen Vàng.

Lưu ý:

  • Hoàn vé tự nguyện: Không được hoàn dặm.
  • Hoàn vé không tự nguyện: Được hoàn dặm đã sử dụng để mua vé, tuân thủ nguyên tắc xử lý vé của Điều lệ vận chuyển được đăng tải  trên website vietnamairlines.com
  • Hội viên có thể mua vé máy bay theo hình thức Dặm & Tiền cho người đi cùng nếu chung mã đặt chỗ với hội viên. 
  • Dặm thanh toán theo hình thức Dặm & Tiền có giá trị dựa vào thời điểm mua vé, ngày bay, hành trình, hạng đặt chỗ và kênh bán.
  • Hội viên có thể dùng dặm để mua dịch vụ chọn chỗ ngồi trên máy bay trong quá trình mua vé máy bay bằng Dặm & Tiền (tùy thuộc khả năng cung ứng).
  • Trong quá trình khai báo thông tin để mua vé, hội viên lưu ý giữ nguyên trường số thẻ Bông Sen Vàng tại mục “Thông tin hành khách” và không nhập số thẻ khách hàng thường xuyên của các hãng hàng không khác trong SkyTeam.