Ưu đãi nâng hạng thẻ từ Đối tác

Hạng thẻ 

ưu đãi NÂNG HẠNG THẺ TỪ ĐỐI TÁC

Thẻ Vàng

Thẻ Titan

 Thẻ Bạc
(*) Không áp dụng đối với hội viên hạng thẻ Bạch kim, Vàng và Titan.
(**) Không áp dụng đối với hội viên hạng thẻ Bạch kim, Vàng.