Kỳ xét hạng

Hãy cùng Vietnam Airlines tìm hiểu kỳ xét hạng cho mỗi loại thẻ trong chương trình Bông Sen Vàng. Kỳ xét hạng được tính là hàng tháng đối với trường hợp nâng hạng và là tháng sử dụng cuối cùng đối với trường hợp duy trì hạng thẻ.