• Hội viên Lotusmiles có thể tích lũy dặm/chuyến bay xét hạng và dặm thưởng trên các chuyến bay thuê chuyến của Vietnam Airlines như sau:

HẠNG DỊCH VỤ

LOẠI GIÁ VÉ

HỆ SỐ CỘNG DẶM

HỆ SỐ CỘNG CHẶNG

Thương gia

CCHTR

1,50  1,00

Phổ thông Đặc biệt

WCHTR 1,20  1,00

Phổ thông

YCHTR

0,65 (Chuyến bay quốc tế) 0,50

YCHTR

0,80 (Chuyến bay nội địa) 0,50
  • Hội viên cũng được cộng dặm đối với vé giảm giá cho nhân viên (ID) và (LB) trên chuyến bay của Vietnam Airlines:

HẠNG DỊCH VỤ

LOẠI GIÁ VÉ

HỆ SỐ CỘNG DẶM

HỆ SỐ CỘNG CHẶNG

LOẠI DẶM ĐƯỢC CỘNG

Thương gia

ID25, ID50

1,20 1,00  Dặm thưởng và
dặm/chuyến bay xét hạng
Phổ thông Đặc biệt
0,80  1,00
Phổ thông
0,60  0,50 
Thương gia

ID75, ID90

0,25  Không áp dụngDặm thưởng
Phổ thông Đặc biệt
0,15 
Phổ thông  0,10 
Thương gia

IAPVNB

0,25  Không áp dụng
 
Dặm thưởng
Phổ thông

PAPVNB

0,10 
Phổ thông
EAPVNB 0,10