Điều khoản sử dụng Website & Ứng dụng di động

Website và Ứng dụng di động thuộc quyền sở hữu và quản lý của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines JSC). Khi truy cập, sử dụng Website và Ứng dụng di động của Vietnam Airlines, Quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu ra dưới đây. Do vậy, đề nghị Quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi tiếp tục sử dụng Website và Ứng dụng di động.

      1.  Chấp thuận các điều khoản sử dụng

      Khi sử dụng Website và Ứng dụng di động của Vietnam Airlines (sau đây gọi tắt là "Website và Ứng dụng di động"), Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là "Điều kiện sử dụng") được quy định dưới đây. Vietnam Airlines có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của "Điều kiện sử dụng" tại bất kỳ thời điểm nào nếu cần thiết. Phiên bản cập nhật sẽ được hiển thị trên Website và Ứng dụng di động cùng ngày cập nhật để Quý khách biết lần cập nhật cuối cùng. Việc Quý khách tiếp tục sử dụng Website và Ứng dụng di động sau khi có những thay đổi như vậy đồng nghĩa với việc Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

  2.  Tính chất của thông tin hiển thị

      Các thông tin hiển thị trên Website và Ứng dụng di động nhằm mục đích cung cấp thông tin về Vietnam Airlines, chương trình khách hàng thường xuyên Bông Sen Vàng, các dịch vụ vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa của hãng, dịch vụ khách sạn, thuê xe ô tô cũng như các dịch vụ bổ trợ khác liên quan đến du lịch, lữ hành của các nhà cung cấp khác nhau (sau đây gọi chung là "Nhà Cung Cấp").

      3Liên kết đến Website khác

     Website và Ứng dụng di động có chứa một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Vietnam Airlines không tiến hành thẩm định, theo dõi hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. Vietnam Airlines từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay xóa thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết nói trên.

      4.  Sử dụng website

    Người dùng hoặc trang Web của bên thứ ba không được phép sử dụng trang Web này (bao gồm các ứng dụng di động và trang web và/hoặc dữ liệu) có chứa tên miền www.vietnamairlines.com hoặc tên miền cụ thể theo quốc gia có liên quan, các chương trình máy tính cơ bản của trang Web này (bao gồm giao diện lập trình ứng dụng ("API")), tên miền, bộ định vị nguồn thống nhất ("URL"), cơ sở dữ liệu, chức năng hoặc nội dung của trang Web ngoài mục đích cá nhân phi thương mại. Việc sử dụng bất kỳ hệ thống, phần mềm, rô-bốt, phần mềm gián điệp tự động hoặc thiết bị tự động nào khác, do bên thứ ba vận hành hoặc bằng cách khác, trích xuất bất kỳ dữ liệu nào từ trang Web này cho mục đích thương mại (thu thập thông tin qua màn hình hiển thị) đều bị nghiêm cấm. Vietnam Airlines có quyền điều tra bất kỳ việc sử dụng trang Web bất hợp pháp và/hoặc trái phép nào và thực hiện hành động pháp lý phù hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn, xử lý dân sự, hình sự và xử phạt.

  5.  Miễn trừ trách nhiệm

      TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, THÔNG TIN HIỂN THỊ TẠI WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG KHÔNG ĐI KÈM BẤT KỲ ĐẢM BẢO HAY CAM KẾT TRÁCH NHIỆM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHÍNH THỨC HAY HÀM Ý, TỪ PHÍA VIETNAM AIRLINES HAY NHÀ CUNG CẤP KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HÀNG, TÍNH PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ MÀ NGƯỜI MUA ĐÃ LỰA CHỌN.

     TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, VIETNAM AIRLINES VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC CŨNG TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM HAY ĐƯA RA ĐẢM BẢO RẰNG WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG SẼ KHÔNG CÓ LỖI VẬN HÀNH, AN TOÀN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HAY BẤT CỨ ĐẢM BẢO NÀO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI CỦA CÁC THÔNG TIN HIỂN THỊ.

     TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, KHI TRUY CẬP VÀO WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG, QUÝ KHÁCH MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý RẰNG VIETNAM AIRLINES, CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC CÙNG VỚI CHI NHÁNH, VIÊN CHỨC, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ CỦA HỌ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG TẬT, MẤT MÁT, KHIẾU KIỆN HAY THIỆT HẠI, THIỆT HẠI GIÁN TIẾP DO KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC HOẶC DO HẬU QUẢ ĐỂ LẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH TỪ HAY CÓ LIÊN QUAN ĐÊN VIỆC: (1) SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN TRÊN WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG; (2) CÁC TRUY CẬP KẾT NỐI TỪ WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG; (3) ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN, ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ ĐIỆN TỬ HAY THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN CỦA VIETNAM AIRLINES; (4) VIETNAM AIRLINES HAY NHÀ CUNG CẤP CÓ THỰC HIỆN VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ HAY KHÔNG NGAY CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP VIETNAM AIRLINES HAY NHÀ CUNG CẤP ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI; VÀ (5) CÁC HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶT CHỖ TRỰC TUYẾN THÔNG QUA WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐƯỢC MÔ TẢ TẠI ĐÂY. 

      Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

  6.  Quyền sở hữu trí tuệ

     Website và Ứng dụng di động và mọi nội dung hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền sử dụng và khai thác của Vietnam Airlines và các nhà cung cấp có liên quan khác. Việc sao chép, trích dẫn bất kỳ nội dung nào của Website và Ứng dụng di động không được gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Vietnam Airlines và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: (1) chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (2) các sao chép hay sản phẩm phái sinh đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ được thể hiện trong phiên bản gốc; và (3) các sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay mô tả trên Website và Ứng dụng di động đều có thể liên đới đến bản quyền sở hữu trí tuệ khác không thể chuyển nhượng của Vietnam Airlines hay các nhà cung cấp có liên quan.

      Tất cả nội dung được cung cấp tại Website và Ứng dụng di động không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất cứ hình thức nào, kể cả trên các Website và Ứng dụng di động độc lập khác mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Vietnam Airlines.

      Mọi hình ảnh, thương hiệu, nhãn hiệu hay biểu tượng trình bày tại Website và Ứng dụng di động được bảo hộ bởi quyền tác giả, thương hiệu và các điều Luật sở hữu trí tuệ có liên quan khác, và việc sử dụng Website và Ứng dụng di động không cho phép Quý khách được quyền sử dụng, nhân bản hay sở hữu Website và Ứng dụng di động.

  7.  Điều chỉnh và sửa đổi

       Vietnam Airlines bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website và Ứng dụng di động vào bất cứ thời điểm nào.

  8.  Luật điều chỉnh và quyền tài phán

       Điều kiện sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có   thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

 Điều kiện sử dụng được cập nhật lần cuối ngày 08 tháng 10 năm 2019.