Đối với vé xuất/đổi trước ngày 05/06/2024, phí vận chuyển động vật cảnh như sau:
 • Trong khu vực A: 300 USD;
 • Trong khu vực B, giữa A và B: 400 USD;
 • Trong khu vực C, giữa A/B và C: 600 USD;
 • Nội địa Việt Nam: 5.000.000 VND.

Các quốc gia được chia theo khu vực như sau:

 • Khu vực A: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan.
 • Khu vực B: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và các nước thuộc châu Á khác (trừ Khu vực A và Úc).
 • Khu vực C: Pháp, Đức, Anh, Nga, Úc, Mỹ, các nước châu Mỹ và các nước thuộc châu Âu/châu Phi/Trung Đông khác.
Đối với vé xuất/đổi từ ngày 05/06/2024, phí vận chuyển động vật cảnh như sau:
 • Trong khu vực A: 300 USD;
 • Trong khu vực B, giữa A và B: 400 USD;
 • Trong khu vực C, giữa A/B và C: 600 USD;
 • Trong khu vực D, giữa A/B/C và D: 650 USD;
 • Nội địa Việt Nam: 5.000.000 VND.

Các quốc gia được chia theo khu vực như sau:

 • Khu vực A: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia, Myanmar, Philippines, Hồng Kông và Ma Cao.
 • Khu vực B: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và các nước thuộc châu Á khác (trừ Khu vực A và Úc).
 • Khu vực C: Pháp, Đức, Anh, Nga, Úc và các nước thuộc châu Âu/châu Phi/Trung Đông khác.
 • Khu vực D: Mỹ và các nước châu Mỹ khác

Lưu ý:

 • Mức giá trên áp dụng cho tổng trọng lượng bao gồm động vật cảnh và một lồng vận chuyển, đồng thời chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng.
 • Quy định và mức giá vận chuyển động vật cảnh chỉ áp dụng cho các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác.