Hành Khách Cần Có Người Đi Cùng Trên Chuyến Bay Đến/Đi từ Mỹ

(1) Hành khách phải sử dụng cáng hoặc lồng ấp sơ sinh trên chuyến bay;
(2) Hành khách bị khuyết tật hoặc suy giảm về thần kinh, không thể hiểu và không thể làm theo các hướng dẫn an toàn trên chuyến bay; 
(3) Hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển không thể tự thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp; 
(4) Hành khách vừa bị khuyết tật/suy giảm về khả năng nghe và nhìn mà không thể hiểu và không thể làm theo hướng dẫn an toàn trên chuyến bay và không thể tự thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp.

Trong các trường hợp trên, nếu hành khách muốn đi một mình mà không cần người đi cùng, hành khách vui lòng thông báo cho chúng tôi ít nhất 48 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay và thông tin về việc hành khách có thể thực hiện chuyến bay một mình an toàn.

Trong các trường hợp (2), (3) và (4) nêu trên, nếu chúng tôi thấy rằng hành khách cần thiết phải có người đi cùng, chúng tôi sẽ không tính phí người đi cùng.