Hành khách thực hiện các bước đổi vé trên website Vietnam Airlines theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Hành khách truy cập website vietnamairlines.com, tại mục “Quản lý đặt chỗ”, sau khi nhập thông tin Mã đặt chỗ (PNR) và Họ, chọn “Tìm kiếm”, tiếp tục chọn “Thêm dịch vụ”.

Hướng dẫn đổi vé trên website 1.

Bước 2: Tại cửa sổ “Quản lý đặt chỗ”, hành khách kéo đến mục “Hỗ trợ sau bán” và chọn “Thay đổi chuyến bay”.

Hướng dẫn đổi vé trên website 2.

Bước 3: Hành khách kiểm tra thông tin chuyến bay đã mua và chọn “Thay đổi chuyến bay”.

Hướng dẫn đổi vé trên website 3.

Bước 4: Tại cửa sổ “Chọn và thay đổi chuyến bay”, hành khách chọn chuyến bay cần thay đổi và nhấp vào “Tìm kiếm”.

Hướng dẫn đổi vé trên website 4.

Bước 5: Tại cửa sổ tìm (các) chuyến bay mới, hành khách nhấp vào chuyến bay và hạng vé mới theo nhu cầu, sau đó chọn “Xác nhận và Tiếp tục”.

Hướng dẫn đổi vé trên website 5.1.

Hướng dẫn đổi vé trên website 5.2.

Bước 6: Hành khách tiến hành thanh toán phần phí chênh lệch (nếu có).

Sau khi thanh toán phí chênh lệch, Vietnam Airlines sẽ gửi xác nhận đổi vé và Phiếu thu vé điện tử đến địa chỉ email đã đăng ký khi mua vé. Nếu không nhận được thư điện tử xác nhận từ Vietnam Airlines trong vòng 01 tiếng sau khi đổi vé thành công, hành khách liên hệ với bộ phận trợ giúp mua vé trực tuyến của Vietnam Airlines qua số điện thoại (84) 19001100, gửi email đến onlinesupport@vietnamairlines.com hoặc các phòng vé của Vietnam Airlines để được trợ giúp.

Hướng dẫn đổi vé trên website 1.