Hủy đặt chỗ là gì?

Hủy đặt chỗ là việc hủy một hoặc nhiều chặng bay trong hành trình mà không hoàn lại tiền vé. Để tránh phí bỏ chỗ (phí noshow), hành khách cần thay đổi sang chuyến bay mới hoặc hoàn vé ít nhất 03 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay cũ.

Hành khách yêu cầu hủy đặt chỗ lưu ý một số thông tin sau:

  • Các dịch vụ bổ trợ không được thay đổi/hoàn.
  • Đối với các hạng vé có điều kiện không được thay đổi hoặc hoàn vé, sau khi hủy đặt chỗ, hành khách sẽ không được dùng vé để thay đổi hoặc hoàn. Hành khách vui lòng tham khảo điều kiện giá vé tại đây.

Hướng dẫn cách hủy đặt chỗ trên website Vietnam Airlines

Bước 1: Hành khách truy cập website vietnamairlines.com, tại mục “Quản lý đặt chỗ”, sau khi nhập thông tin Mã đặt chỗ (PNR) và Họ, chọn “Tìm kiếm”, tiếp tục chọn “Thêm dịch vụ”.

Hướng dẫn hủy đặt chỗ trên website 1.

Bước 2: Tại cửa sổ “Quản lý đặt chỗ”, hành khách kéo đến mục “Hỗ trợ sau bán” và chọn “Hủy đặt chỗ (hủy chỗ, không hoàn vé)”.

Hướng dẫn hủy đặt chỗ trên website 2.

Bước 3: Tại cửa sổ “Yêu cầu hủy đặt chỗ”, chọn hành khách, hành trình cần hủy chỗ và chấp nhận Điều kiện hủy đặt chỗ, sau đó chọn “Tiếp tục”.

Hướng dẫn hủy đặt chỗ trên website 3.1.

Hành khách xác nhận thông tin hủy đặt chỗ hoặc có thể điều chỉnh lựa chọn hủy đặt chỗ.

Hướng dẫn hủy đặt chỗ trên website 3.2.

Hành khách nhập mã OTP đã được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký khi mua vé.

 Hướng dẫn hủy đặt chỗ trên website 3.3.

Bước 4: Sau khi hoàn tất thao tác, thư xác nhận Hủy đặt chỗ thành công sẽ được gửi tới địa chỉ email của hành khách.


Hướng dẫn đặt lại chỗ

Để đặt lại chỗ, hành khách liên hệ nơi mua vé hoặc Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Vietnam Airlines trong thời hạn sử dụng của vé, hoặc liên hệ với bộ phận trợ giúp mua vé theo số điện thoại sau:

Đối với vé mua trên website/app của Vietnam Airlines, hành khách có thể gửi yêu cầu đặt chỗ đến địa chỉ email onlinesupport@vietnamairlines.com.