Bảo hiểm du lịch TripCARE

Thông tin tìm kiếm

TripCARE là sản phẩm hợp tác giữa PVI và Chubb, bảo hiểm lên đến 1,6 tỷ đồng cho các Quyền lợi Tai nạn cá nhân, Chi phí Y tế và Các trở ngại trong chuyến đi, Dịch vụ hỗ trợ Y tế toàn cầu 24/7.

TripCARE có thể mua bằng thẻ Visa/MasterCard/JCB và thẻ thanh toán nội địa Việt Nam với hình thức thanh toán ngay.

Với việc lựa chọn TripCARE, tôi đã hiểu và đồng ý với Quyền lợi, Quy tắc bảo hiểm và Nội dung tuyên bố và ủy quyền.

PNR *

Họ *

Email *

Số vé *

Họ *

Update Email

Cập nhật Email *

Thông tin PNR

Tên khách:

  Mã đặt chỗ:

  Địa chỉ email

  Hành trình

  Thông tin vé

  Họ tên

   PNR

   Địa chỉ email

   Hành trình