Thị thực

Nhập cảnh Việt Nam

Để nhập cảnh Việt Nam, hành khách có quốc tịch nước ngoài cần chuẩn bị thị thực. Đối với một số quốc gia nằm trong danh sách miễn thị thực, hành khách có thể nhập cảnh và lưu trú tại Việt Nam trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh (bao gồm ngày nhập cảnh và 44 ngày lưu trú tiếp theo). 

Quá cảnh Việt Nam

Theo thông lệ, hành khách cần chuẩn bị thị thực quá cảnh khi hành trình có một chặng bay nội địa Việt Nam. Tuy nhiên, quy định về thị thực quá cảnh có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên tìm hiểu quy định liên quan trước mỗi chuyến bay.

Để biết thêm quy định thị thực và nhập cảnh của các quốc gia, hành khách tham khảo trang tra cứu thông tin của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) tại đây.