Sử Dụng Dặm

Trên Vietnam Airlines

Bảng trả thưởng theo hành trình

Số dặm khấu trừ hiển thị trong bảng trả thưởng áp dụng cho hành trình 1 chiều

Quý hội viên có thể tham khảo Quy định lấy vé thưởng trong mùa thường và mùa cao điểm tại đây 

   NHÓM ĐƯỜNG BAY     

Mùa LẤY THƯỞNG

HẠNG 
PHỔ THÔNG

HẠNG
PHỔ THÔNG
ĐẶC BIỆT 

HẠNG 
THƯƠNG GIA

Nội địa Việt Nam 1

Mùa thường

7.000

11.000 

15.000

Mùa cao điểm

10.000

15.000

18.000

Nội địa Việt Nam 2

Mùa thường

11.000

18.000 

25.000

Mùa cao điểm

15.000

23.000 

30.000

Hà Nội – Vientiane/Luang Prabang
TP. Hồ Chí Minh– Phnom Penh/Siem Reap
Đà Nẵng – Siem Reap

Mùa thường

12.000

 

23.000

Mùa cao điểm

16.000

 

28.000

Hà Nội – Siem Reap/Phnom Penh
TP. Hồ Chí Minh– Vientiane

Mùa thường

18.000

 

35.000

Mùa cao điểm

24.000

 

42.000

Việt Nam - Indonesia/Malaysia/Myanmar/
Singapore/Thailand

Mùa thường

13.000

 

35.000

Mùa cao điểm

20.000

 

42.000

Việt Nam - Trung Quốc/HongKong (Trung Quốc)/
Macao (Trung Quốc)

Mùa thường

18.000

 

45.000

Mùa cao điểm

24.000

 

54.000

Việt Nam - Hàn Quốc/Đài Bắc/Cao Hùng

Mùa thường

22.000

 

60.000

Mùa cao điểm

32.000

 

72.000

Việt Nam - Nhật Bản

Mùa thường

35.000

65.000 

90.000

Mùa cao điểm

50.000

85.000

105.000

 Việt Nam - Ấn Độ
 Mùa thường  30.000 45.000   75.000
 Mùa cao điểm  45.000 65.000   100.000

Việt Nam - Úc

Mùa thường

40.000

70.000

100.000

Mùa cao điểm

55.000

90.000 

120.000

Việt Nam - Nga

Mùa thường

40.000

70.000 

110.000

Mùa cao điểm

50.000

100.000 

160.000

Việt Nam - Anh / Pháp/ Đức
Mùa thường
 45.000 85.000   150.000
Mùa cao điểm
 60.000 110.000   180.000

Việt Nam - Mỹ

Mùa thường

50.000

90.000 

 150.000

 Mùa cao điểm
60.000  110.000  180.000 
 Đài Bắc - Mỹ/Canada
  50.000     

  CÁCH THỨC LẤY THƯỞNG


Lấy thưởng nâng hạng dịch vụ

Số dặm khấu trừ hiển thị trong bảng trả thưởng áp dụng cho hành trình 1 chiều

Quý hội viên có thể dùng dặm để nâng hạng vé mua lên hạng dịch vụ cao hơn (hạng Thương gia hoặc hạng Phổ thông đặc biệt) cho bản thân hoặc cho người thân (áp dụng đối với hội viên Bạch kim, Vàng và Titan) trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác.

NHÓM ĐƯỜNG BAY NÂNG LÊN HẠNG
PHỔ THÔNG ĐẶC BIỆT
NÂNG LÊN HẠNG
THƯƠNG GIA 

HẠNG

CHỖ

Y/B/M/S 

HẠNG 

ĐẶT CHỖ 

H/K/L/Q/N/R 

HẠNG 

ĐẶT CHỖ 

 Y/B/M/S

HẠNG 

ĐẶT CHỖ

H/K/L/Q/N/R     

HẠNG 

ĐẶT CHỖ

W,Z,U

Nội địa Việt Nam 1

 2.000 6.000 

3.000

9.000

2.000 

Nội địa Việt Nam 2  

5.000  10.000 

9.000

16.000

7.000 

Hà Nội – Vientiane/Luang Prabang
TP. Hồ Chí Minh– Phnom Penh/Siem Reap
Đà Nẵng – Siem Reap

   

10.000

16.000

 

Hà Nội – Siem Reap/Phnom Penh
TP. Hồ Chí Minh– Vientiane

   

15.000

22.000

 

Việt Nam - Indonesia/Malaysia/Myanmar/

Singapore/Thailand

   

10.000

15.000

 

Việt Nam - Trung Quốc/HongKong (Trung Quốc)/

Macao (Trung Quốc)

   

13.000

30.000

 

Việt Nam - Hàn Quốc/Đài Bắc/Cao Hùng

   

25.000

45.000

 

Việt Nam - Nhật Bản

15.000  30.000

35.000

55.000

30.000

Việt Nam - Úc

15.000 35.000

45.000

60.000

40.000

Việt Nam - Nga
15.000 30.000  60.000  80.000  50.000

Việt Nam - Anh / Pháp/ Đức

20.000 40.000

80.000

100.000

  70.000

 Việt Nam - Mỹ
25.000 45.000  90.000  110.000  70.000

Điều kiện áp dụng:

 • Thưởng nâng hạng dịch vụ chỉ áp dụng đối với vé do Vietnam Airlines xuất (Số vé bắt đầu bằng cụm số 738....) có hạng đặt chỗ W, Z, U, Y, B, M, S, H, K, L, Q, N, R; 
 • Vé mua có hành trình toàn bộ trên Vietnam Airlines: áp dụng nâng hạng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác và chuyến bay liên danh trao đổi chỗ cứng;
 • Vé mua có hành trình kết hợp giữa Vietnam Airlines và hãng hàng không khác: chỉ áp dụng nâng hạng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác;
 • Hiệu lực của vé thưởng nâng hạng: Áp dụng theo vé mua dùng để nâng hạng.

Hướng dẫn lấy thưởng nâng hạng

 • Bước 1: Quý hội viên gửi yêu cầu nâng hạng qua email để kiểm tra điều kiện vé và tình trạng chỗ
 • Bước 2: Quý hội viên gửi Mẫu yêu cầu lấy thưởng nâng hạng (đã điền đủ thông tin)
 • Bước 3: Quý hội viên chuyển khoản tiền phát sinh chênh lệch giá vé, thuế, phí nếu có (theo hướng dẫn của Trung tâm chăm sóc khách hàng Lotusmiles)
 • Bước 4: Nhân viên thực hiện nâng hạng và gửi vé đến hội viên qua email.

Quý hội viên có thể lấy thưởng trực tiếp tại các nhánh của Vietnam Airlines

Nâng hạng tại sân bay bằng Tiền và Dặm

Quý hội viên cũng có thể nâng hạng vé mua lên hạng dịch vụ cao hơn kết hợp Tiền và Dặm tại sân bay trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines khai thác.

 

CHẶNG BAY

NÂNG LÊN HẠNG PHỔ THÔNG ĐẶC BIỆT NÂNG LÊN HẠNG THƯƠNG GIA 

HẠNG

ĐẶT CHỖ 

Y/B/M/S  

HẠNG

ĐẶT CHỖ
H/K/L/Q/N/R
  

HẠNG

ĐẶT CHỖ

 Y/B/M/S

HẠNG

ĐẶT CHỖ

 H/K/L/Q/N/R

HẠNG

ĐẶT CHỖ

W/Z/U

Nội địa Việt Nam 1

Mức trừ dặm 2.000  6.000 

3.000

9.000

2.000 

Thu tiền 
(VND - Chưa VAT)
 200.000   200.000
  300.000
  300.000
  200.000

Nội địa Việt Nam 2  

Mức trừ dặm
5.000  10.000 

9.000

16.000

7.000 

Thu tiền
(VND - Chưa VAT)
 300.000
 300.000
 500.000
 500.000
 300.000
 • Quý hội viên yêu cầu dịch vụ trong khoảng từ 08 tiếng đến 01 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay, thực hiện tại sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. 
 • Không áp dụng chính sách hành lý hạng Thương gia và phòng khách Bông Sen đối với vé thưởng nâng hạng tại sân bay. 
 • Quý hội viên được hưởng ưu đãi dịch vụ theo hạng thẻ và cộng dặm theo vé mua ban đầu.

Các bước lấy thưởng:

Bước 1: Trước khi check-in, Quý hội viên đến phòng vé sân bay để yêu cầu dịch vụ Nâng hạng

Bước 2: Nhân viên trừ dặm và thu tiền

Bước 3: Hội viên làm thủ tục chuyến bay tại quầy Thương gia, xuất trình hóa đơn nâng hạng và giấy tờ khác theo quy định

Bước 4: Hội viên thoải mái thư giãn trên khoang hạng Thương gia


Hành lý quá cước

Quý hội viên có thể lấy vé thưởng hành lý cho bản thân hoặc cho người thân (áp dụng đối với hội viên Bạch kim, Vàng và Titan) trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác.

NHÓM ĐƯỜNG BAY

HÀNH LÝ QUÁ CƯỚC

 (23 KG/KIỆN;

TỐI ĐA 2 KIỆN)

HÀNH LÝ QUÁ CƯỚC

 (10 KG/KIỆN;

TỐI ĐA 3 KIỆN) 

Nội địa Việt Nam 1

 5.000 3.000 

Nội địa Việt Nam 2  

6.000 4.000

Hà Nội – Vientiane/Luang Prabang
TP. Hồ Chí Minh– Phnom Penh/Siem Reap
Đà Nẵng – Siem Reap

8.000   
Không áp dụngHà Nội – Siem Reap/Phnom Penh
TP. Hồ Chí Minh– Vientiane

8.000 

Việt Nam - Indonesia/Malaysia/Myanmar/

Singapore/Thailand

8.000 

Việt Nam - Trung Quốc/HongKong (Trung Quốc)/

Macao (Trung Quốc)  

10.000 

Việt Nam - Hàn Quốc/Đài Bắc/Cao Hùng

10.000 

 Việt Nam - Nhật Bản

10.000
 Việt Nam - Ấn Độ 10.000 

Việt Nam - Úc

15.000

Việt Nam - Nga

15.000
Việt Nam - Anh / Pháp/ Đức
15.000 
Việt Nam - Mỹ  18.000 

CÁCH THỨC LẤY THƯỞNG

Lấy thưởng Hành lý tại sân bay kết hợp Tiền và Dặm

Quý hội viên có thể lấy thưởng hành lý kết hợp Tiền và Dặm tại sân bay cho bản thân hoặc cho người thân (áp dụng đối với hội viên Bạch kim, Vàng và Titan) trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines khai thác.

NHÓM ĐƯỜNG BAY

HÀNH LÝ QUÁ CƯỚC

 (23 KG/KIỆN;

TỐI ĐA 2 KIỆN)

HÀNH LÝ QUÁ CƯỚC

 (10 KG/KIỆN;

TỐI ĐA 3 KIỆN) 

Nội địa Việt Nam 1

Mức trừ Dặm  5.000 3.000 
Thu tiền
(VND - Chưa VAT)
 100.000 100.000 

Nội địa Việt Nam 2  

Mức trừ Dặm
6.000 4.000
Thu tiền
(VND - Chưa VAT)
100.000
100.000

Quý hội viên yêu cầu dịch vụ trong khoảng từ 08 tiếng đến 01 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay, thực hiện tại sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất

3 bước đơn giản để lấy thưởng hành lý:

- Bước 1: Trước khi làm thủ tục chuyến bay, Quý hội viên đến phòng vé sân bay để yêu cầu lấy thưởng hành lý quá cước bằng Tiền và Dặm;

- Bước 2: Nhân viên phòng vé trừ dặm, thu tiền;

- Bước 3: Quý hội viên làm thủ tục chuyến bay, xuất trình hóa đơn hành lý và giấy tờ khác theo quy định.


Phòng khách Thương gia

Từ 1/11/2018, Hội viên Bông Sen Vàng hạng thẻ Bạch kim và Vàng có thể lấy thưởng Phòng khách Bông Sen (phòng khách Thương gia) cho 01 người đi cùng chuyến bay khi làm thủ tục tại sân bay như sau:

Mức dặm trừ cho người đi cùng thuộc nhóm nhận thưởng của hội viên Bạch Kim và Vàng:

 • Chuyến bay quốc nội: 2.000 dặm/khách mời
 • Chuyến bay quốc tế: 4.000 dặm/khách mời

Mức dặm trừ cho người đi cùng không thuộc nhóm nhận thưởng của hội viên Bạch Kim và Vàng:

Trừ thêm 20% so với mức thông thường.

Lưu ý:

 • Chỉ lấy thưởng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác với số hiệu chuyến bay là VN.
 • Chỉ áp dụng cho các phòng khách Bông Sen tại Việt Nam.
 • Khả năng đáp ứng dịch vụ phụ thuộc vào cung ứng của phòng chờ.

Kết hợp dặm và tiền để mua vé máy bay

Hội viên Bông Sen Vàng có thể kết hợp Dặm và Tiền để mua vé máy bay trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác (Số hiệu chuyến bay VN). 
Hội viên có thể sử dụng Dặm để thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị của vé nhưng không được thanh toán cho các khoản thuế, phí và phụ thu.
 • Số dặm tối thiểu sử dụng để mua vé là 1.000 dặm/1 khách/1 chặng bay.
 • Vé mua kết hợp Dặm và Tiền được cộng dặm theo chính sách của Chương trình Bông Sen Vàng.

Lưu ý:

 • Hoàn vé tự nguyện: Không được hoàn dặm.
 • Hoàn vé không tự nguyện: Được hoàn dặm đã sử dụng để mua vé, tuân thủ nguyên tắc xử lý vé của Điều lệ vận chuyển được đăng tải  trên website vietnamairlines.com
 • Hội viên có thể mua vé máy bay theo hình thức Dặm & Tiền cho người đi cùng nếu chung mã đặt chỗ với hội viên. 
 • Dặm thanh toán theo hình thức Dặm & Tiền có giá trị dựa vào thời điểm mua vé, ngày bay, hành trình, hạng đặt chỗ và kênh bán.
 • Hội viên có thể dùng dặm để mua dịch vụ chọn chỗ ngồi trên máy bay trong quá trình mua vé máy bay bằng Dặm & Tiền (tùy thuộc khả năng cung ứng).
 • Trong quá trình khai báo thông tin để mua vé, hội viên lưu ý giữ nguyên trường số thẻ Bông Sen Vàng tại mục “Thông tin hành khách” và không nhập số thẻ khách hàng thường xuyên của các hãng hàng không khác trong SkyTeam.

Trên Đối Tác Hàng Không

Lấy thưởng trên các hãng hàng không đối tác

Ngoài ưu đãi và tiện ích khi bay cùng Vietnam Airlines và các hãng hàng không thành viên SkyTeam, Hội viên Bông Sen Vàng còn có thể đổi dặm tích lũy của mình thành các chuyến bay miễn phí trên tất cả các hãng hàng không của liên minh SkyTeam và một số hãng hàng không khác có hợp tác với Vietnam Airlines về chương trình khách hàng thường xuyên.

SkyTeam, China Southern Airlines (CZ) và All Nippon Airways (NH)

Hội viên cần xác định nhu cầu lấy thưởng xuất phát từ vùng nào để biết số dặm cần thiết khi lấy thưởng trên các hãng hàng không SkyTeam và các hãng hàng không khác.

 Đông Nam Á
       Đông Bắc Á          Tây Nam Á
        Tây Nam Thái Bình Dương
       Bắc Mỹ 
 Trung Mỹ
   Nam Mỹ
   Châu Âu
   Trung Đông
   Châu Phi

Vui lòng xem Bảng định nghĩa các vùng lấy thưởng trên hãng hàng không khác tại đây

Điều kiện áp dụng khi lấy thưởng trên SkyTeam và các hãng hàng không:

Hạng đặt chỗ của vé thưởng

STT Hãng  hạng DỊCH VỤ
Hạng nhất Hạng thương gia Hạng phổ thông
1 Vietnam Airlines (VN) - O U*, X
2 Aeroflot (SU) - O X
3 Aeromexico (AM) - O X
4 Air France (AF) - O X
5 Air Europa (UX) - O X
6 Alitalia (AZ)  - Z U
7 Aerolineas Argentina (AR) - O Z**, X
8 Czech Airlines (OK)  - Z E
9 China Eastern Airlines (MU) A O X
10 China Southern Airlines (CZ) O X
11 China Airlines (CI) - O X
12 Delta Air Lines (DL)  O O R*, N
13 Garuda Indonesia Airlines (GA) - O X
14 Kenya Airways (KQ)  - O X
15 Korean Air (KE) - O X
16 Middle East Airlines (ME) - O X
17 Royal Dutch Airlines (KL)  - O X
18 Saudi Arabian Airlines (SV) A O X
19 Tarom (RO) - O X
20 Xiamen Airlines (MF) - O X
21 All Nippon Airways (NH)   O X
(*) Hạng phổ thông đặc biệt (Delta Premium Select - DPS)
 (**) Hạng phổ thông linh hoạt (Club economy class)

Phần thưởng vòng quanh Thế giới

“Vòng Quanh Thế Giới” là chương trình do liên minh hàng không SkyTeam cung cấp, mang đến cho hội viên một chuyến du hành xuyên lục địa. Ví dụ về như một hành trình từ New York sang Paris, Hà Nội , Tokyo, Los Angeles và cuối cùng trở về Boston như sau: New York- Air France - Paris - Vietnam Airlines – Hà Nội - Vietnam Airlines – Tokyo - Delta Air Lines - Los Angeles - Delta Airlines- Boston, hội viên Bông Sen Vàng có thể lấy phần thưởng là “vé máy bay vòng quanh thế giới” cho bản thân hoặc cho người thân hội viên. 

Các điều kiện áp dụng:

Giá trị vé thưởng: 12 tháng kể từ ngày xuất vé.

Số dặm cần trừ:

CÁCH THỨC LẤY THƯỞNG

Trên Các Đối Tác Khác

Dặm trong tay - Đổi quà ngay!

Hội viên Bông Sen Vàng có thể thoải mái mua sắm quà bằng dặm.

Chỉ cần một chạm tay, những tín đồ công nghệ có thể sở hữu ngay siêu phẩm điện thoại Iphone 12 hoặc đồng hồ Apple . Với từ 3.000 dặm, hội viên đã có thể sở hữu những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, phụ kiện du lịch dễ thương...Các sản phẩm mới sẽ tiếp tục được bổ sung để hội viên có thêm nhiều lựa chọn.

Hãy bắt đầu những trải nghiệm thú vị dành riêng cho hội viên Bông Sen Vàng! 

Hướng dẫn đổi quà LotusMall

1. Đăng nhập tài khoản Bông Sen Vàng tại www.vietnamairlines.com hoặc Mobile App Vietnam Airlines

2. Chọn mục LẤY THƯỞNG, chọn LOTUSMALL

3. Chọn Đổi quà để truy cập trang Quà tặng

4. Chọn biểu tượng “  ” ở góc trái màn hình và chọn quà tặng

5. Điền đầy đủ Thông tin giao hàng để nhận quà

6. Nhập OTP gửi về số điện thoại đăng ký trong tài khoản Bông Sen Vàng để hoàn thành đổi quà.

Lưu ý: Áp dụng cho hội viên có số điện thoại và địa chỉ nhận quà tại Việt Nam, thực hiện đổi quà tại Việt Nam.


Phần thưởng cước phí sử dụng dịch vụ viễn thông

MobiFone

Số dặm thưởng quy đổi Giá trị cước sử dụng MobiFone tương ứng
5,000 VND 200,000
10,000 VND 500,000
15,000 VND 1,000,000

Lưu ý:

Hướng dẫn đổi cước MobiFone

1. Đăng nhập tài khoản Bông Sen Vàng tại www.vietnamairlines.com hoặc Mobile App Vietnam Airlines

2. Chọn mục LẤY THƯỞNG, chọn Lấy thưởng MobiFone

3. Chọn gói cước và thực hiện đổi thưởng

Phần thưởng VinID

Từ tháng 7/2021, Vietnam Airlines và VinID hợp tác trong chương trình đổi dặm Bông Sen Vàng sang điểm VinID theo cơ chế sau:

 •        20 dặm Bông Sen Vàng = 100 điểm VinID

Mức đổi dặm tối thiểu 5.000 dặm/lần, tối đa 100.000 dặm/năm.

Hướng dẫn đổi từ dặm Bông Sen Vàng sang điểm VinID

 - Truy cập tài khoản Bông Sen Vàng trên www.vietnamairlines.com

 - Vào phần “Lấy thưởng” và chọn VinID

Lưu ý:

- Giao dịch đổi dặm Bông Sen Vàng sang điểm VinID được thực hiện qua kênh trực tuyến.

- Hội viên chỉ được chuyển đổi dặm cho chính tài khoản của mình.

Giao dịch đổi dặm Bông Sen Vàng sang điểm VinID chỉ áp dụng cho hội viên có thẻ cứng của VinID

Cách Thức Lấy Thưởng

Lấy thưởng trên ứng dụng di động hoặc Website

Quý khách tham khảo các bước thực hiện các thao tác lấy vé thưởng trên ứng dụng di động hoặc trang web của Vietnam Airlines tại đây.

 • Lưu ý:
 • Thời gian xuất vé thưởng: Tối thiểu 6 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay
 • Tối đa 06 khách (không kể trẻ sơ sinh) cho 01 lần lấy thưởng trực tuyến
 • Không áp dụng cho hội viên dưới 12 tuổi.
 • Hành trình áp dụng: 

- Trên Vietnam Airlines (VN): Áp dụng trên các chuyến bay do VN khai thác hoặc chuyến bay liên danh mang số hiệu từ VN*2000 đến VN*2999, từ VN*8000 đến VN*8999

- Hành trình kết hợp với SkyTeam:

Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh đi Paris/Frankfurt/London trên Vietnam Airlines, nối chuyến đi tiếp các thành phố của Ý/Séc/Romania trên các hãng vận chuyển Alitalia/Czech Airlines/Tarom Airlines.
Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh đi Seoul/Pusan trên Vietnam Airlines, nối chuyến đi tiếp đảo Jeju (Hàn Quốc)/Vladivostok (Nga) trên Korean Air.
Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh đi Bắc Kinh/Quảng Châu/Thượng Hải trên Vietnam Airlines, nối chuyến đi tiếp các tỉnh/thành phố của Trung Quốc trên China Eastern Airlines/Xiamen Airlines/China Southern Airlines.
Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh đi Jakarta (Indonesia) trên Vietnam Airlines, nối chuyến đi tiếp đến Denpasar/Medan (Indonesia) trên Garuda Airlines.

Lấy thưởng tại chi nhánh, phòng vé của Vietnam Airlines

Bước 1: Đặt chỗ

Quý khách liên hệ với các chi nhánh của Vietnam Airlines để đặt chỗ cho vé thưởng và vé thưởng nâng hạng dịch vụ.

Bước 2: Gửi yêu cầu

Quý khách gửi yêu cầu cấp thưởng đến các chi nhánh của Vietnam Airlines hoặc Trung tâm chăm sóc khách hàng Lotusmiles. Hồ sơ gồm:

Bước 3: Xem thông tin
Phiếu cấp thưởng được gửi đến email đã đăng ký. Vui lòng liên hệ lại nếu Quý khách không nhận được thông tin.

Bước 4: Hoàn tất việc lấy thưởng tại chi nhánh của Vietnam Airlines
Hội viên liên hệ với các chi nhánh của Vietnam Airlines để thanh toán thuế, phí (nếu có) và xuất vé thưởng/ vé thưởng nâng hạng dịch vụ/ hành lý.
Vui lòng mang theo: Chứng minh thư/hộ chiếu và thẻ hội viên (bản gốc).


Lưu ý

 • Hội viên cần kiểm tra tài khoản dặm của mình để lựa chọn phần thưởng phù hợp.
 • Trong trường hợp không có đủ dặm để lấy thưởng, hội viên có thể mua dặm, hoặc nhận dặm từ những hội viên khác.
 • Hội viên cần chỉ định phòng vé muốn xuất vé thưởng.
 • Trường hợp hội viên Bạch kim, Vàng hoặc Titan yêu cầu phần thưởng cho người thân, hãy hoàn tất mẫu Danh sách nhóm nhận thưởng.
 • Trường hợp ủy quyền nhận thưởng: Người được ủy quyền cần mang theo Giấy ủy quyền; CMND/CCCD/hộ chiếu của bản thân ngoài những giấy tờ đã nêu ở trên. Trường hợp nhận dặm cho tặng: Cần có thêm CMND/CCCD/hộ chiếu của người cho dặm.
 • Nếu trong vòng 3 ngày sau khi yêu cầu cấp thưởng mà không nhận được email thông báo về phần thưởng, hội viên hãy chủ động liên lạc với Chương trình Bông Sen Vàng hoặc các chi nhánh của VNA gần nhất để kiểm tra thông tin.
 • Hội viên có thể kiểm tra thêm quy định về vé thưởng trong Điều kiện và điều khoản của Chương trình Bông Sen Vàng.