Tìm kiếm hàng hóa

Tra cứu thông tin lô hàng

Với công cụ tìm kiếm hàng hóa trực tuyến của Vietnam Airlines, chỉ với hai bước đơn giản, bạn có thể theo dõi lô hàng của mình. Nhập số vận đơn của lô hàng bạn muốn tìm kiếm, nhấn nút “Tìm kiếm”, bạn sẽ có chi tiết về tình trạng hiện tại của lô hàng.