004_DangerousGoods

Hàng nguy hiểm

Có thể Quý khách đang cần vận chuyển một lô hàng có khả năng gây nguy hại cho sức khỏe, sự an toàn, tài sản hoặc môi trường khi được vận chuyển bằng đường hàng không? Đó là lý do tại sao tất cả các nhân viên của Vietnam Airlines tham gia vào việc tiếp nhận và phục vụ hàng nguy hiểm phải được đào tạo và có chứng chỉ hàng nguy hiểm hợp lệ theo quy định của Vietnam Airlines. Ngoài ra, các công ty phục vụ hàng hóa cho Vietnam Airlines đều cung cấp các khu vực lưu giữ đặc biệt cho hàng nguy hiểm.

Phần hướng dẫn dưới đây của Vietnam Airlines sẽ giúp Quý khách tìm hiểu rõ hơn trước khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và tuân thủ đầy đủ các quy định theo luật Việt Nam và quốc tế.

Phân loại của 9 loại hàng hóa nguy hiểm Giới hạn chấp nhận hàng nguy hiểmĐóng góiĐánh dấu và dán nhãn

Thông tin quan trọng:

Lưu ý khi vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đến hoặc đi từ Việt Nam bằng bất kỳ tàu bay nào mang số hiệu  của Vietnam Airlines, không phân biệt vị trí của tàu bay, cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định của ICAO về vận chuyển an toàn đối với hàng hoá nguy hiểm, Quy định về hàng hoá nguy hiểm của IATA và pháp luật / quy định của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng như Quy định về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm của nhà chức trách hàng không của quốc gia trên hành trình.

Hàng nguy hiểm chỉ được chấp nhận vận chuyển khi người gửi hàng hoặc đại lý gửi hàng được ủy quyền khẳng định rằng:

Ngoài việc hoàn thành bản Hướng dẫn của người gửi hàng (SLI), khách hàng còn phải khai thêm Tờ khai gửi hàng nguy hiểm (DGD) theo đúng quy định.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng  liên hệ với các chi nhánh hoặc đại lý hàng hóa của Vietnam Airlines tại địa phương

Liên hệ