Xin vui lòng đọc kỹ Điều lệ vận chuyển hàng hóa và liên hệ với Vietnam Airlines nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp. Xin lưu ý rằng, ngay  khi bạn hoàn tất việc đặt giữ chỗ, bạn được coi là đã đọc, hiểu và chấp nhận bản Điều lệ vận chuyển hàng hóa này.