007_ExpressCargo

Hàng chuyển phát nhanh

Đây là dịch vụ phát chuyển nhanh của Vietnam Airlines áp dụng đối với hàng nội địa đi/đến các ga hàng hóa tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines cam kết vận chuyển theo đúng lịch trình và rút ngắn thời gian từ khi khách gửi hàng đến khi nhận được hàng.

Dán nhãn và đánh dấu:

Ngoài việc tuân thủ hướng dẫn dán nhãn, đánh dấu hàng thông thường, các kiện hàng phát chuyển nhanh phải dán ít nhất 01 nhãn hàng phát chuyển nhanh ở vị trí dễ nhìn thấy.

Lưu ý quan trọng:

  • •  Vietnam Airlines cam kết sẽ đảm bảo thời gian chuyển phát sớm nhất có thể. Trong trường hợp không thể thực hiện như cam kết, Vietnam Airlines sẽ bồi thường cho khách hàng.
  • •  Vietnam Airlines thường xuyên cập nhật tình hình vận chuyển lô hàng.
  • •  Chỉ có hàng hoá thông thường mới được chấp nhận khi vận chuyển chuyển phát nhanh. Những hàng hoá đặc biệt như động vật sống, hàng mau hỏng, hàng nguy hiểm… không được chấp nhận.
  • •  Thời gian ngừng tiếp nhận hàng tại sân bay đi là 60 phút trước giờ chuyến bay dự định khởi hành và thời gian trả hàng tại sân bay đến (tại quầy trả hàng riêng dành cho hàng phát chuyển nhanh) là 45 phút kể từ khi tàu bay dừng bánh hoàn toàn (đóng chèn).
  • •  Lưu ý, cân nặng của mỗi kiện hàng không vượt quá 32kg và kích thước của mỗi kiện hàng không vượt quá 80cm x 60cm x 50cm.
  • •  Hàng phát chuyển nhanh phải có vận đơn hàng không riêng, không chung với các loại hàng khác. Mỗi vận đơn hàng không yêu cầu một bản Hướng dẫn của người gửi hàng (SLI) tương ứng với đầy đủ nội dung theo quy định.

    Để biết thông tin chi tiết, vui lòng  liên hệ với các Chi nhánh hoặc Đại lý hàng hóa của Vietnam Airlines tại địa phương.


    Contact Us