Dịch vụ đặt giữ chỗ trực tuyến

Nếu bạn là một công ty giao nhận hàng hóa, bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức với dịch vụ đặt giữ chỗ trực tuyến của Vietnam Airlines. Chỉ với một cú click chuột, bạn đã có thể hoàn thành mọi thủ tục đặt giữ chỗ.
Nếu bạn muốn đăng ký sư dụng dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ các Chi nhánh của Vietnam Airlines.
Nếu bạn đã được cấp tên truy cập và mật khẩu, bạn có thể đăng nhập để sử dụng dịch vụ.