Bạn có thể cần liên hệ trực tiếp với các công ty phục vụ hàng hóa nơi bạn gửi hàng hoặc nhận hàng. Dưới đây là địa chỉ liên hệ các ga phục vụ hàng hóa của chúng tôi:

Chọn quốc gia và thành phố