Loading...

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển 27 năm, Vietnam Airlines luôn xác định Tầm nhìn sứ mệnh - Giá trị cốt lõi là Tập đoàn hàng không có trách nhiệm. Hãng không ngừng nỗ lực vì sự phát triển vững bền, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, coi người lao động là tài sản quý giá nhất, tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và xã hội.

Bằng những hành động thiết thực, cam kết mạnh mẽ và trái tim thấu hiểu, Hãng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của sự sẻ chia, trách nhiệm và yêu thương. Vietnam Airlines tin tưởng rằng sự chung tay, ủng hộ của các Quý hội viên LotuSmiles, các đối tác, khách hàng là nguồn lực sức mạnh tổng hợp to lớn để kiến tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn, một xã hội nhân văn hơn và một thế giới phát triển bền vững.

Trách nhiệm xã hội

Y tế

Thực hiện các cam kết trong lĩnh vực Y tế - Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trong hơn 1 thập niên qua, Vietnam Airlines đã chung tay cùng các Tổ chức Y tế uy tín trong và ngoài nước nhằm mang đến nhiều hơn những nụ cười, những cuộc đời đổi thay và giá trị tốt đẹp cho trẻ em Việt Nam. Xem thêm

Quyên góp dặm

Giáo dục

Giáo dục quyết định sự hưng thinh của quốc gia. Vietnam Airlines khẳng định sự quan tâm đặc biệt dành cho các hoạt động trách nhiệm xã hội thực hiện sứ mệnh ươm mầm và chắp cánh phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong tương lai, góp phần mang lại nhiều thành tựu cho đất nước và nhân loại. Xem thêm

Môi Trường

Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại, là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Vietnam Airlines đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm chung tay xây dựng môi trường sống tốt đẹp, an lành. Xem thêm

An sinh xã hội

An sinh xã hội cũng là mục tiêu mà Vietnam Airlines hướng tới nhằm giúp đỡ toàn xã hội, các cá nhân gặp phải rủi ro hoặc biến cố để đảm bảo mức sống tối thiểu và nâng cao đời sống. Xác định con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, Vietnam Airlines thực hiện trách nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBNV và người lao động.. Xem thêm