Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Tokyo

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

419 USD

MUA VÉ

Buan

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

399 USD

MUA VÉ

Tp. Hồ Chí Minh

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

129 USD

MUA VÉ

Hà Nội

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

129 USD

MUA VÉ

Osaka

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

419 USD

MUA VÉ

Đà Nẵng

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

249 USD

MUA VÉ

Paris

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

739 USD

MUA VÉ

Frankfurt

Phổ thông

Mua vé trước 31/12/2019

Trọn gói khứ hồi từ

739 USD

MUA VÉ

Đăng ký E-Newsletter

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)