MobiFone

Hội viên Bông Sen Vàng đồng thời là hội viên Kết nối dài lâu của MobiFone có thể đăng ký trở thành Hội viên liên kết để hưởng nhiều ưu đãi do hai chương trình mang lại.

Ưu đãi:

  • Chuyển điểm từ tài khoản Kết nối dài lâu sang tài khoản Bông Sen Vàng:

- Tỷ lệ chuyển điểm: 5 điểm Kết nối dài lâu = 1 dặm thưởng Bông Sen Vàng.

- Cách thức chuyển điểm: hội viên đăng ký chuyển điểm tự động hàng tháng với MobiFone; truy cập website hoặc ứng dụng di động của MobiFone.

  • Đặc cách nâng hạng MobiFone: Hội viên Bạch kim được đặc cách là hội viên Vàng của chương trình KNDL. Hội viên vui lòng liên hệ với MobiFone để chuẩn hóa thông tin và nâng hạng.

Điều kiện áp dụng:

  • Hội viên Bông Sen Vàng cần đăng ký trở thành Hội viên kết nối dài lâu và tham gia liên kết giữa hai chương trình để hưởng ưu đãi đổi điểm và nâng hạng. Hội viên có thể đăng ký trên webite hoặc ứng dụng di động của Vietnam Airlines hoặc MobiFone.
  • Dặm thưởng sẽ được cộng tự động vào tài khoản của hội viên sau khi đổi điểm và có thời hạn theo quy định của chương trình Bông Sen Vàng.
  • Điểm Kết nối dài lâu đã chuyển sang tài khoản Bông Sen Vàng không được chuyển ngược lại tài khoản Kết nối dài lâu.
  • Danh hiệu hội viên liên kết và hạng thẻ đặc cách sẽ bị chấm dứt nếu hội viên thay đổi số điện thoại trong tài khoản Bông Sen Vàng khác với số thuê bao MobiFone đã liên kết.