Grab

Chương trình Bông Sen Vàng hợp tác với Grab nhằm gia tăng tiện ích cho hội viên. Đặc biệt, hội viên Bông Sen Vàng, đồng thời là khách hàng của Grab, có thể đổi điểm GrabRewards lấy dặm thưởng Bông Sen Vàng theo cơ chế sau:

  • 3.200 điểm Grab = 250 Dặm thưởng Lotusmiles
  • 6.000 điểm Grab = 500 Dặm thưởng Lotusmiles