Trên Vietnam Airlines

Dễ dàng tích dặm khi bay cùng Vietnam Airlines và tận hưởng vô vàn ưu đãi.

Trên đối tác hàng không

Hội viên không chỉ tích lũy dặm khi bay cùng Vietnam Airlines mà còn có thể tích lũy dặm sau mỗi chuyến bay của các đối tác hàng không tham gia chương trình.

Trên các đối tác khác

Hội viên có cơ hội tích lũy dặm ngay cả khi sử dụng dịch vụ của các đối tác tài chính, khách sạn, viễn thông và nhiều đối tác khác.

Yêu cầu cộng dặm

Hội viên có thể chủ động theo dõi số dặm tích lũy và dễ dàng yêu cầu Vietnam Airlines cộng dặm bổ sung nếu dặm chưa được tích lũy.