Quy định tích lũy dặm

Dễ dàng tích dặm khi trở thành hội viên Bông Sen Vàng và tận hưởng vô vàn ưu đãi.

Trên các chuyến bay

Hội viên không chỉ tích lũy dặm khi bay cùng Vietnam Airlines mà còn có thể tích lũy dặm sau mỗi chuyến bay của các đối tác hàng không tham gia chương trình.

Trên Đối Tác Ngân Hàng

Hội viên được hưởng ưu đãi và tích lũy dặm khi chi tiêu bằng thẻ đồng thương hiệu, thẻ thanh toán và thẻ tín dụng của các ngân hàng đối tác của Vietnam Airlines

Trên các đối tác khác

Hội viên có cơ hội tích lũy dặm ngay cả khi sử dụng dịch vụ của các đối tác khách sạn, viễn thông và nhiều đối tác khác.

Yêu cầu cộng dặm

Hội viên có thể chủ động theo dõi số dặm tích lũy và dễ dàng yêu cầu Vietnam Airlines cộng dặm bổ sung nếu dặm chưa được tích lũy.

Tiêu và tích

Tích dặm Bông Sen Vàng khi chi tiêu với thẻ Visa.