Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương TCBS

Lần đầu tiên, Vietnam Airlines hợp tác với một công ty chứng khoán.

Giờ đây, Quý hội viên có thể liên kết tài khoản Bông Sen Vàng với tài khoản chứng khoán TCBS để đổi iXu lấy dặm thưởng.

Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng:

  • 1 iXu đổi được 3 Dặm Bông Sen Vàng

Hướng dẫn kết nối và đổi từ iXu sang dặm thưởng từ tài khoản TCBS: Xin mời làm theo hướng dẫn tại đây