• Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi (tại thời điểm khởi hành chặng bay đầu tiên).
  • Trẻ em phải được đặt chỗ và đi cùng người lớn.
  • Giá vé trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi được áp dụng mức giá bằng 90% mức giá áp dụng dành cho người lớn đối với hành trình nội địa Việt Nam, 75% đối với hành trình quốc tế.

Khi mua vé trên website hoặc ứng dụng của Vietnam Airlines, số lượng trẻ em mua vé cùng một hành khách người lớn như sau:

  • Một trẻ em dưới 02 tuổi và/hoặc một trẻ em từ 02 đến dưới 12 tuổi.
  • Hai trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 12 tuổi.

Trường hợp số lượng trẻ em mua vé cùng một hành khách người lớn vượt quá tiêu chuẩn nêu trên, hành khách vui lòng liên hệ với phòng vé của VietnammAirlines để được hỗ trợ.