Dịch vụ mặt đất

Với những đặc quyền ưu tiên SkyPriority, thủ tục tại sân bay sẽ nhanh chóng hơn bao giờ hết:

  • Ưu tiên tại quầy làm thủ tục Thương gia (tùy thuộc vào sự sắp xếp của từng sân bay)
  • Ưu tiên gửi hành lý
  • Ưu tiên lên máy bay
  • Ưu tiên xuống máy bay
  • Ưu tiên nhận hành lý ký gửi