Mua & Chuyển nhượng dặm thưởng

Mua dặm thưởng

Trường hợp muốn lấy thưởng nhưng trong tài khoản không đủ dặm, Quý hội viên có thể mua thêm dặm thưởng từ chương trình Bông Sen Vàng. 

Ngoài ra, Quý hội viên cũng có thể mua dặm thưởng để tặng cho bạn bè, người thân.

Đơn giá áp dụng từ 15/02/2023

 • 550.000 VND / 1.000 dặm (áp dụng tại Việt Nam, chưa bao gồm VAT)
 • 25 USD / 1.000 dặm ( áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)
Điều kiện áp dụng
 • Dặm thưởng được bán theo từng gói, mỗi gói có trị giá 1.000 dặm.
 • Dặm đã mua không được hoàn trả lại tiền, chỉ có giá trị để lấy thưởng, và không được tính khi xét hạng thẻ.
 • Thời hạn dặm thưởng tuân theo các quy định của chương trình Bông Sen Vàng.
 • Giá và các điều kiện có thể được thay đổi và được thông báo trên website www.vietnamairlines.com

Các cách mua dặm thưởng

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản trên website www.vietnamairlines.com hoặc mobile app Vietnam Airlines  thực hiện mua trực tuyến

Cách 2: Mua tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu mua dặm thưởng.

Nộp đơn và thanh toán tiền mua dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines. Dặm mua sẽ được cộng vào tài khoản của Quý hội viên.

Chuyển nhượng dặm thưởng

Hội viên Bông Sen Vàng có thể chuyển nhượng dặm thưởng trong tài khoản của mình cho bạn bè, người thân để lấy thưởng hoặc làm quà tặng.

Đơn giá:

 • 210.000 VND/1.000 dặm (Giá áp dụng tại Việt Nam và chưa bao gồm VAT) 
 • 10 USD/1.000 dặm (áp dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam)

Điều kiện áp dụng

 • Yêu cầu chuyển nhượng dặm phải có chữ ký của cả người cho và người nhận.
 • Người nhận dặm sẽ thanh toán phí nhận dặm chuyển nhượng và xuất trình thẻ hội viên, CCCD hoặc hộ chiếu gốc của người chuyển nhượng và người nhận dặm khi thanh toán.
 • Dặm chỉ có giá trị lấy thưởng và không có giá trị xét hạng.
 • Dặm đã chuyển nhượng không được hoàn trả.
 • Giá và các điều kiện có thể được thay đổi và được thông báo trên website www.vietnamairlines.com

Các cách chuyển nhượng dặm thưởng

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản trên website www.vietnamairlines.com hoặc mobile app Vietnam Airlines và thực hiện mua trực tuyến

Cách 2: Chuyển nhượng tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu chuyển nhượng dặm thưởng

- Nộp đơn và thanh toán tiền chuyển nhượng dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.

Gia hạn dặm thưởng

 • Hội viên được gia hạn dặm thưởng sắp hết hạn trong vòng 6 tháng tính từ ngày thực hiện việc gia hạn
 • Dặm thưởng được gia hạn theo gói, mỗi gói 500 dặm, gia hạn tối thiểu 1 gói
 • Dặm thưởng đã gia hạn có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày hết hạn ban đầu trước khi thực hiện việc gia hạn (Nếu dặm gia hạn là tổng của nhiều gói dặm hết hạn, thời hạn 12 tháng sẽ áp dụng cho từng gói).
 • Dặm thưởng được gia hạn không có giá trị xét hạng thẻ và không được hoàn lại trong mọi trường hợp

Đơn giá:

 • 100.000 VND / 500 dặm (Giá áp dụng tại Việt Nam và chưa bao gồm VAT)
 • 5 USD / 500 dặm ( áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)

Cách thức Gia hạn dặm thưởng

 • Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện gia hạn dặm trực tuyến
 • Cách 2: Thực hiện tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu Gia hạn dặm thưởng.

- Nộp đơn và thanh toán tiền gia hạn dặm tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.Khôi phục dặm thưởng hết hạn

 • Hội viên được khôi phục dặm thưởng đã hết hạn trước ngày thực hiện khôi phục 6 tháng.
 • Giao dịch thực hiện theo gói, mỗi gói 500 dặm, khôi phục tối thiểu 1 gói.
 • Dặm thưởng có hiệu lực mới là 06 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch thành công và được làm tròn đến ngày cuối cùng của tháng thứ 6.
 • Dặm thưởng được khôi phục không có giá trị xét hạng thẻ và không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

Đơn giá:

 • 100.000 VND / 500 dặm (Giá áp dụng tại Việt Nam và chưa bao gồm VAT)
 • 5 USD / 500 dặm ( áp dụng khi mua ngoài lãnh thổ Việt Nam)

Cách thức Khôi phục dặm thưởng

 • Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản và thực hiện khôi phục dặm hết hạn trực tuyến
 • Cách 2: Thực hiện tại chi nhánh Vietnam Airlines

- Điền thông tin vào Yêu cầu Khôi phục dặm thưởng.

- Nộp đơn và thanh toán tiền khôi phục dặm hết hạn tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.