Vietnam Airlines

Hãy trải nghiệm Ứng dụng mới của chúng tôi!

Close

Các mức giá từ

Hà Nội

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

THB 4.405

MUA VÉ

Đà Nẵng

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

THB 6.685

MUA VÉ

Tp. Hồ Chí Minh

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

THB 4.345

MUA VÉ

Paris

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

THB 9.260

MUA VÉ

Frankfurt

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

THB 13.300

MUA VÉ

London

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

THB 11.975

MUA VÉ

Tokyo

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

THB 5.865

MUA VÉ

Fukuoka

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

THB 5.865

MUA VÉ

Nagoya

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

THB 6.320

MUA VÉ

Seoul

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

THB 4.100

MUA VÉ

Bussan

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

THB 4.475

MUA VÉ

Đài Bắc

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé trước 31/12/2019

Giá trọn gói từ

THB 4.615

MUA VÉ

Thay đổi đăng ký

Title


Đăng ký E-Newsletter để cập nhật các thông tin, ưu đãi mới nhất từ Vietnam Airlines.
(Không bao gồm các thông tin, ưu đãi từ chương trình Bông Sen Vàng)