Gửi yêu cầu đổi vé cho Vietnam Airlines

Hành khách gửi yêu cầu cho Vietnam Airlines theo Mẫu yêu cầu đổi vé. Để tránh phí bỏ chỗ (phí noshow), hành khách cần thay đổi sang chuyến bay mới ít nhất 03 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay cũ.


Đổi vé trên website/app của Vietnam Airlines

Điều kiện chung

Chức năng đổi vé trên website/app của Vietnam Airlines chỉ áp dụng đối với vé đáp ứng các điều kiện sau:

  • Vé mua trên website hoặc app Vietnam Airlines;
  • Giá vé có điều kiện được phép đổi;
  • Chỉ đổi vé sang hành trình/loại vé có mức giá mới bằng hoặc cao hơn. Hành khách trả chênh lệch giá vé phát sinh (nếu có);
  • Chỉ đổi vé sang cùng loại hành trình (một chiều hoặc khứ hồi);
  • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp;
  • Với những trường hợp đặc biệt, hành khách vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ hoặc gửi yêu cầu về địa chỉ onlinesupport@vietnamairlines.com.

Lưu ý: Đối với đặt chỗ có trẻ em dưới 2 tuổi, vui lòng gửi yêu cầu đổi vé đến onlinesupport@vietnamairlines.com.

Hướng dẫn đổi vé

Đối với vé xuất trước ngày 18/4/2024, hành khách lựa chọn một trong các cách sau:

Đối với vé xuất từ ngày 18/4/2024, hành khách lựa chọn một trong các phương thức sau: