Đăng nhập tài khoản hội viên

Trên website, Quý hội viên truy cập trang chủ vietnamairlines.com, chọn mục “Đăng nhập” phía trên cùng bên phải, điền số thẻ hội viên và mật khẩu, sau đó chọn “Đăng nhập”.

Đăng nhập tài khoản hội viên trên web.

Trên app, Quý hội viên tìm thanh công cụ ở vị trí dưới cùng của trang chủ, chọn mục Lotusmiles, điền số thẻ và mật khẩu để đăng nhập tài khoản hội viên.

Đăng nhập tại khoản hôi viên trên APP VNA.


Tài khoản hội viên có gì?

Khi đăng nhập vào tài khoản Bông Sen Vàng, Quý hội viên có thể thực hiện các thao tác:

Thông tin tài khoản:

  • Xem thông tin thẻ bao gồm: Số thẻ, hạng thẻ, số dặm thưởng, số dặm xét hạng, số chặng bay xét hạng và kỳ xét hạng;
  • Chỉnh sửa thông tin cá nhân;
  • Lấy thưởng (sử dụng dặm);
  • Quyên góp dặm;
  • Gửi yêu cầu cho chương trình;
  • Mua/chuyển nhượng dặm;
  • Tài khoản/sản phẩm khác bao gồm: Thẻ đồng thương hiệu, Gia đình của tôi (Tài khoản gia đình), Mua số thẻ Bông Sen Vàng, Giới thiệu hội viên, LotuSociety.

Chi tiết các hoạt động: Xem thông tin chi tiết về chuyến bay và dặm thưởng.

Yêu cầu cộng dặm trên chuyến bay: Tối thiểu 7 ngày sau khi hoàn thành chuyến bay nhưng tài khoản chưa cập nhật dặm tích lũy, Quý hội viên có thể truy cập tài khoản và gửi yêu cầu cộng dặm về chương trình Bông Sen Vàng để được hưởng số dặm thưởng tương ứng. Quý hội viên lưu ý giữ lại thông tin vé máy bay để thực hiện yêu cầu cộng dặm.

Thay đổi mật khẩu: Cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản.

Công cụ tính dặm tích lũy: Nhập hãng bay, điểm đi, điểm đến, hạng ghế và ngày khởi hành để biết được số dặm tích lũy được hưởng sau khi chuyến bay hoàn thành.


Câu hỏi thường gặp

Quý hội viên cần thông tin trợ giúp liên quan đến tài khoản vui lòng truy cập mục Câu hỏi thường gặp, chọn "Chương trình Bông Sen Vàng" - "Tài khoản hội viên".