Loading...

Đăng nhập để tạo
Tài khoản gia đình

Đăng ký hội viên

Vietnam Airlines luôn đồng hành cùng gia đình bạn trải nghiệm muôn nơi và tận hưởng nhiều điều thú vị

Quyền lợi

Tạo tài khoản
gia đình

Câu hỏi thường gặp

01

Quyền lợi

  • Tích lũy dặm trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, các hãng SkyTeam và các đối tác; Gom dặm thưởng của các thành viên Tài khoản Gia đình (TKGĐ)
  • Lấy thưởng cho gia đình và người thân
  • Chuyển sang dặm/chuyến bay để nâng hạng thẻ cho chủ hộ
Ưu đãi cho TKGĐ 
  • Tham gia TKGĐ: Từ ngày 27/07/2024 đến ngày 07/08/2024, hội viên Bông Sen Vàng từ 02 tuổi trở lên khi tạo mới hoặc tham gia lần đầu thành công vào TKGĐ sẽ được tặng 1.000 dặm thưởng.

02

Tạo tài khoản gia đình

Chủ hộ

Đăng nhập tài khoản, mục "Gia đình của tôi"

1

Chủ hộ

Gửi lời mời kèm giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình

2

Người được mời

Nhận email
Chọn "Đồng ý" hoặc "Từ chối"

3

LotuSmiles

Xác thực thành viên và hoàn tất Tài khoản gia đình

4

03

Câu hỏi thường gặp

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Tài khoản gia đình có bao nhiêu thành viên?

Tài khoản gia đình có bao nhiêu thành viên?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Tài khoản gia đình có tối thiểu 2 thành viên và tối đa 10 thành viên, gồm chủ hộ và thành viên đang được mời tham gia.
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Những ai có thể tham gia tài khoản gia đình?

Những ai có thể tham gia tài khoản gia đình?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Thành viên tài khoản gia đình bao gồm: Bố Mẹ đẻ, Bố Mẹ vợ hoặc chồng, Bố mẹ nuôi, Người giám hộ được pháp luật công nhận, Vợ, Chồng, Con đẻ, Con nuôi được pháp luật công nhận.
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Tôi có thể trở thành chủ tài khoản gia đình (chủ hộ)?

Tôi có thể trở thành chủ tài khoản gia đình (chủ hộ)?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Hội viên từ 18 tuổi trở lên, chưa tham gia vào bất kỳ một tài khoản gia đình nào, sẽ được mời các thành viên trong gia đình tham gia và lập thành tài khoản gia đình. Người mời sẽ là chủ tài khoản gia đình.
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Ai nên làm chủ hộ của tài khoản gia đình?

Ai nên làm chủ hộ của tài khoản gia đình?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Trong gia đình nên để người có thẻ Bông Sen Vàng hạng cao hơn đứng tên làm chủ hộ để được hưởng nhiều lợi ích hơn khi lấy thưởng từ tài khoản gia đình.
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Tôi có thể trở thành thành viên tài khoản gia đình?

Tôi có thể trở thành thành viên tài khoản gia đình?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Các thành viên từ 02 tuổi trở lên và là hội viên Bông Sen Vàng chưa tham gia vào bất kỳ tài khoản gia đình nào khác.
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Tôi có thể mời các thành viên tham gia tài khoản gia đình của tôi?

Tôi có thể mời các thành viên tham gia tài khoản gia đình của tôi?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Nếu Quý hội viên là Chủ hộ, hãy đăng nhập vào tài khoản Bông Sen Vàng (Mục Gia đình của tôi) và gửi lời mời đến các thành viên trong gia đình kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình (ảnh chụp Hộ khẩu/Giấy đăng ký kết hôn/Giấy khai sinh) bằng một trong các ngôn ngữ: tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Hàn, Trung giản thể và Trung phồn thể.
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Chương trình Bông Sen Vàng có thể hỗ trợ tôi tạo tài khoản gia đình?

Chương trình Bông Sen Vàng có thể hỗ trợ tôi tạo tài khoản gia đình?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Hội viên có thể liên hệ các chi nhánh Vietnam Airlines hoặc gửi email đến Trung tâm chăm sóc hội viên Bông Sen Vàng để thiết lập Tài khoản gia đình. - Hội viên Bạch Kim và Vàng gửi email đến vip.lotusmiles@vietnamairlines.com; - Hội viên Titan, Bạc, Đăng ký gửi email đến lotusmiles@vietnamairlines.com.
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Trẻ em có thể tham gia tài khoản gia đình?

Trẻ em có thể tham gia tài khoản gia đình?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Trẻ em từ 02 đến dưới 16 tuổi được tham gia tài khoản gia đình. Trường hợp Bố mẹ đẻ/Bố mẹ nuôi chưa tham gia tài khoản gia đình: mỗi người được đăng ký tối đa 05 trẻ em. Trường hợp Bố mẹ đẻ/Bố mẹ nuôi đã tham gia tài khoản gia đình: Chỉ chủ hộ mới được đăng ký cho trẻ em (Tối đa 5 trẻ em, tuy nhiên tài khoản gia đình không được quá 10 người). Sau khi đăng ký thành công và được Chương trình Bông Sen Vàng xác thực, hội viên trẻ em sẽ chính thức trở thành thành viên của tài khoản gia đình
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Chủ hộ có thể sử dụng dặm tích lũy trong tài khoản gia đình?

Chủ hộ có thể sử dụng dặm tích lũy trong tài khoản gia đình?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Chủ hộ được toàn quyền sử dụng dặm thưởng của cả gia đình để lấy thưởng cho bản thân, cho thành viên trong tài khoản gia đình, cho người nhận thưởng theo quy định của từng hạng thẻ. Ngoài ra, Chủ hộ còn được sử dụng dặm thưởng của cả gia đình để chuyển đổi sang dặm/chặng bay xét hạng cho bản thân.
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Các thành viên không phải chủ hộ có được sử dụng dặm của tài khoản gia đình?

Các thành viên không phải chủ hộ có được sử dụng dặm của tài khoản gia đình?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Các thành viên không phải chủ hộ chỉ được sử dụng dặm trong tài khoản của mình.
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Trẻ em có thể sử dụng dặm trong tài khoản của mình?

Trẻ em có thể sử dụng dặm trong tài khoản của mình?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Hội viên là trẻ em từ 2 đến dưới 16 tuổi không được tự lấy thưởng. Chỉ có chủ hộ mới được sử dụng dặm từ tài khoản của trẻ em.
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Sau bao lâu thì tôi được rời bỏ tài khoản gia đình?

Sau bao lâu thì tôi được rời bỏ tài khoản gia đình?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Thành viên được rời bỏ tài khoản gia đình tối thiểu sau 6 tháng kể từ ngày chính thức tham gia (Thành viên tự rời bỏ hoặc chủ hộ thực hiện thay).
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Trẻ em có thể rời bỏ tài khoản gia đình?

Trẻ em có thể rời bỏ tài khoản gia đình?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Hội viên từ 2 đến dưới 16 tuổi không được rời bỏ tài khoản gia đình cho đến khi đủ 16 tuổi.
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Chủ hộ có thể rời bỏ tài khoản gia đình?

Chủ hộ có thể rời bỏ tài khoản gia đình?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Chủ hộ chỉ được rời bỏ tài khoản gia đình sau khi đã chỉ định 1 thành viên khác làm chủ hộ mới và được sự đồng ý của thành viên đó. Hội viên gửi email đến Trung tâm chăm sóc hội viên Bông Sen Vàng để được hỗ trợ. - Hội viên Bạch Kim và Vàng gửi email đến vip.lotusmiles@vietnamairlines.com; - Hội viên Titan, Bạc, Đăng ký gửi email đến lotusmiles@vietnamairlines.com.
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Tôi có thể bảo lưu dặm thưởng khi rời bỏ tài khoản gia đình?

Tôi có thể bảo lưu dặm thưởng khi rời bỏ tài khoản gia đình?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
Hội viên được bảo tồn số dặm đang có tại thời điểm rời bỏ khi rời bỏ tài khoản gia đình.
http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Các bước khởi tạo tài khoản gia đình?

Các bước khởi tạo tài khoản gia đình?

http://thenounproject.com The Noun Project Icon Template Reminders Strokes Try to keep strokes at 4px Minimum stroke weight is 2px For thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc. Remember to expand strokes before saving as an SVG Size Cannot be wider or taller than 100px (artboard size) Scale your icon to fill as much of the artboard as possible Ungroup If your design has more than one shape, make sure to ungroup Save as Save as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG

Vietnam Airlines luôn cố gắng không ngừng để hoàn thiện trải nghiệm của khách hàng