TẬN HƯỞNG HÀNH TRÌNH THÚ VỊ VỚI NHIỀU LỰA CHỌN GIẢI TRÍ

Hành khách có thể tận hưởng cả thế giới giải trí ở ngay màn hình phía trước, từ các chương trình phim ảnh, âm nhạc trong và ngoài nước cho đến các chương trình trò chơi hấp dẫn. 

Xem chương trình giải trí

Trong một số trường hợp, chương trình giải trí có thể thay đổi tùy theo từng hành trình.