Hướng dẫn đặt vé máy bay online

Tham khảo hướng dẫn mua vé máy bay trên website và app Vietnam Airlines.

Các hình thức thanh toán

Tham khảo các hình thức thanh toán khi mua vé máy bay trên website/app của Vietnam Airlines.

Xuất hóa đơn VAT điện tử

Tham khảo hướng dẫn xuất hóa đơn VAT (hóa đơn GTGT) điện tử cho vé mua trên website và app Vietnam Airlines.

Hướng dẫn hoàn vé

Tham khảo hướng dẫn hoàn vé máy bay trên website và app Vietnam Airlines.

Hướng dẫn đổi vé

Tham khảo hướng dẫn đổi vé máy bay, đổi giờ bay, đổi ngày bay trên website và app Vietnam Airlines.

Hướng dẫn hủy đặt chỗ

Tham khảo hướng dẫn hủy đặt chỗ chi tiết, dễ thực hiện trên website Vietnam Airlines.